Lekarze

lek. med. Agnieszka Rewera
Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2011 roku uzyskała dyplom oraz tytuł lekarza medycyny. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Jest także autorką i współautorką wielu publikacji naukowych. Na bieżąco uczestniczy w licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach z dziedziny dermatologii.
lek. med. Justyna Kostyra-Grabowska
W 2003 roku ukończyła Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2005 roku pracuje na Oddziale Dermatologii Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie. W 2011 roku uzyskała tytuł specjalisty z dziedziny dermatologii i wenerologii. Obecnie pełni funkcję starszego asystenta.Specjalizuje się również w leczeniu chorób skóry wieku dziecięcego ...
lek. med. Justyna Sidełko
Specjalista dermatolog, Wykształcenie: Wydział Lekarski Collegium Medicum UJ w Krakowie. Specjalista w zakresie Dermatologii i Wenerologii.Doświadczenie zawodowe: Praca w O.Dermatologii Szp.im.S.Żeromskiego w Krakowie w latach 2006-2011; CM VIPMED w Krakowie (od 2012r. -nadal), CM Medicover w Krakowie (od 2012r.- nadal), NZOZ Gro-medicus w Krakowie (od 2012r.- nadal), ZZOZ w Wadowicach (od 2012 r....
lek. med. Magdalena Spałkowska
Ukończyła Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2012 r. uzyskując tytuł Najlepszego Absolwenta. Po odbyciu stażu podyplomowego, w 2014 r. rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie dermatologii i wenerologii, w którego obecnie jest w trakcie. Doświadczenie kliniczne zdobywała podczas stypendium w University of Rochester Medical Center (Rochester...
lek. med. Małgorzata Radwanek
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizację z dermatologii i wenerologii rozpoczęła w 2012 roku. Aktywny Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Stale poszerza i aktualizuje swoją wiedzę aktywnie uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych konferencjach i szkoleniach dermatologicznych. Z dużym zaangażowaniem pomaga rozwiązać problemy derm...
lek. med. Marta Węgrzyn
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W latach 2010- 2016 pracowała w Oddziale Dermatologii Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie, gdzie odbyla szkolenie specjalizacyjne. W 2017r. uzyskałą tytuł specjalisty w dziedzinie dermatologiii wenerologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Na bieżąco poszerza i aktualizuje s...

Zakres usług


Schorzenia