Audiometria

Przygotowanie do badania Nie 
Wymaga specjalnego postępowania po badaniu
 Nie
Czas trwania  badania
15-20 min
Czas oczekiwania na wyniki
Wynik dostępny od razu po badaniu 
Przeciwwskazania
 Tak

Opis badania

Audiometria określa próg słyszenia tonów o różnej częstotliwości oraz bada cechy słyszenia nadprogowego, takie jak: zmęczenie słuchowe, zdolność rozróżniania przyrostów natężeń, rozróżniania niewielkich zmian częstotliwości.
Najczęstsze wskazania do wykonania tego badania słuchu to:

  • podejrzenie niedosłuchu przewodzeniowego
  • podejrzenie niedosłuchu odbiorczego
  • urazy głowy
  • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
  • guzy mózgu
  • stwardnienie rozsiane
  • choroby naczyń mózgowych, np. tętniaki

Przygotowanie do badania

Badanie nie wymaga przygotowania.

Zalecenia po badaniu

Nie ma zaleceń po tym badaniu.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniami do badania audiometrycznego mogą być:

  • klaustrofobia – kabina audiometryczna jest ciasna i szczelnie zamykana
  • brak współpracy chorego – badanie opiera się na zgłaszaniu usłyszenia dźwiękuAllmedica

ALLMEDICA to prywatna przychodnia medyczna dzialajaca w oparciu o doswiadczony zespól medyczny i wysokie standardy obslugi pacjenta.