Jak zmienić lekarza rodzinnego?

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (dalej POZ), czyli po prostu lekarz rodzinny jest często pierwszą osobą do jakiej zwracamy się w przypadku problemów ze zdrowiem. Dlatego wybór odpowiedniej osoby do pełnienia tej funkcji, a także jej ewentualna zmiana , są niezwykle ważne. 
Każda osoba jest uprawniona do zmiany lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego). Należy jednak pamiętać, że istnieje limit takich zmian w jednym roku i za każdą kolejną należy płacić.

Zasadnicza procedura

Zmiana lekarza rodzinnego nie powinna nastręczać większych trudności. Oczywiście wybrać można tylko takiego lekarza, która pracuje w placówce która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Aby tego dokonać należy złożyć w przychodni odpowiednią deklarację. Są one dostępne w przychodniach, a także w Internecie, na stronach NFZ. Nie trzeba następnie potwierdzać wyboru w odpowiednim oddziale NFZ. W deklaracji należy podać między innymi własne dane osobowe, a także dane lekarza na którego się decydujemy. Należy pamiętać, że możemy dokonać wyboru nie tylko lekarza, ale także pielęgniarki POZ i położnej POZ. Składając deklarację należy przedstawić dowód osobisty. Nie obowiązuje rejonizacja, a więc lekarz nie może odmówić zapisu, kiedy pacjent nie jest zameldowany w pobliżu placówki.

Limit zmian w danym roku

W deklaracji musimy również wpisać, który raz w danym roku dokonujemy wyboru lekarza POZ. Jest to bardzo ważne, gdyż pacjent jest uprawniony, w jednym roku, do dwukrotnej, bezpłatnej zmiany lekarza rodzinnego. Za kolejne zmiany należy zapłacić 80 zł. Odpowiednią kwotę należy uiścić na konto oddziału wojewódzkiego NFZ. Istnieją wyjątki od tej reguły, np. w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania, czy w przypadku kiedy lekarz nie świadczy już usług w ramach kontraktu z NFZ.


Wybór lekarza POZ w imieniu dziecka

W imieniu niepełnoletnich dzieci deklarację składają ich prawni opiekunowie. Z kolei noworodki do 6 miesiąca życia, nie posiadające numeru PESEL, mogą być zapisywane na podstawie dowodu ubiezpeczenia rodzica czy innego prawnego opiekuna. Jednak gdy dziecko ukończy 6 miesiąc, deklaracja ta przestanie działać. Wówczas rodzic musi, złożyć nową według standardowych procedur. Cała rodzina nie musi być zapisana do jednego lekarza POZ.


Usługi w gabinetach POZ ALLMEDICA rozliczane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. POZ w ALLMEDICA oznacza komfortowe warunki świadczonych usług pierwszego kontaktu oraz wygodę dostępu do pełnej palety diagnostycznej w jednym miejscu.

Zapraszamy do złożenia deklaracji w przychodniach ALLMEDICA:

- ul. Kolejowa 31, Nowy Targ
ul. Kowaniec 2a, Nowy Targ
al. Tysiąclecia 111, Nowy Targ
ul. Chyców Potok 26, Zakopane
- ul. Orkana 10, Mszana Dolna 
Wróć do sekcji: Aktualności

Allmedica

ALLMEDICA to prywatna przychodnia medyczna dzialajaca w oparciu o doswiadczony zespól medyczny i wysokie standardy obslugi pacjenta.