Realizowane projekty Allmedica

Allmedica realizuje projekt pn.: "Zaprojektowanie prototypu znacząco ulepszonego systemu informatycznego wykorzystującego narzędzia algorytmów genetycznych, Data Mining (eksploracji danych) oraz Business Intelligence w celu zwiększenia konkurencyjności ALLMEDICA sp. z o.o. przez analizę danych związanych z wizytami pacjentów w czasie rzeczywistym i sugerowanie optymalnego wykorzystania czasu pracy lekarzy".

Cel projektu: 
Rezultatem projektu jest prototyp heurystycznego systemu, który dokonuje aktywnej alokacji pacjentów. Dzięki systemowi zwiększy się potencjalna efektywność przedsiębiorstwa, zminimalizowane będą puste sloty czasowe wizyt, co wprost przełoży się na wyższe przychody firmy. Dodatkowo zminimalizowana zostanie liczba nieproduktywnych godzin pracy lekarzy, którzy czekają na nieobecnego pacjenta, co przekłada się na zadowolenie pracowników (lekarzy). Poprawie ulegnie jakość obsługi pacjenta, z uwagi na skrócone terminy wizyt i możliwość ich przyspieszenia. Wszystkie te czynniki wpłyną na ogólne zwiększenie konkurencyjności firmy, pozycji rynkowej, a także jej potencjału rozwojowego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Operacyjnego - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP).

logo_bon

Wróć do sekcji: Aktualności

Allmedica

ALLMEDICA to prywatna przychodnia medyczna dzialajaca w oparciu o doswiadczony zespól medyczny i wysokie standardy obslugi pacjenta.