Dotacja na kapitał obrotowy dla Allmedica Sp. z o.o.

Allmedica Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Dotacja na kapitał obrotowy dla Allmedica Sp. z o.o." w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr Umowy: POIR.03.04.00-14-0446/20-00

Celem projektu jest wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Planowany efekt to utrzymanie działalności przedsiębiorstwa poprzez zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 125 738.58 PLN

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 100% finansowania (kosztów kwalifikowanych) tj. 125738.58 PLN

logo
Wróć do sekcji: Aktualności

Allmedica

ALLMEDICA to prywatna przychodnia medyczna dzialajaca w oparciu o doswiadczony zespól medyczny i wysokie standardy obslugi pacjenta.