Zespół Ośrodka

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Posiada uprawnienia pedagogiczne oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii autyzmu, Zespołu Aspergera oraz innych całościowych zaburzeń rozwojowych. Stale poszerza swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach oraz konferencjach dot. psychoterapii dzieci i młodzieży. ...
Absolwent Psychologii stosowanej - wychowania i edukacji na Uniwersytecie Łódzkim.  Prowadzi diagnozę psychologiczną, przygotowuje opinie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując terapeutycznie z rodzinami z małymi dziećmi, dziećmi w wieku szkolnym, młodzieżą na pograniczu dorosłości i młodymi dorosłymi. Uczestniczył w pracach pierwszych zespołów wczesnego wspomagania roz...
Psycholog, psycholog dziecięcy. Absolwent psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywał m. in. na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie, a także współpracując z licznymi plac&oac...
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, z ukończoną specjalnością „psychologia kliniczna dziecka”. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na oddziale stacjonarnym Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, w Poradni Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w Pracowni Psychologii Dziecka. Ukończyła Studium Leczenia Zaburzeń...
Psycholog, psycholog dziecięcy. Ukończyła jednolite magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz liczne szkolenia z zakresu rozwoju i psychopatologii dzieci i młodzieży. Od 2014 roku związana z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, gdzie prowadzi diagnozę psychologiczną, warsztaty i konsultacje dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. W trakcie kształcenia podyplomo...
Psycholog, psychoterapeuta, trener kompetencji społecznych. Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii  w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie – placówki rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.  Kompetencje zawodowe rozwija poprzez systematyczną su...
mgr Weronika Potaczek - psycholog, diagnosta, mówca.  Absolwentka Psychologii Ogólnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zakończyła studia podyplomowe –Psycholog jako biegły sądowy na Uniwersytecie SWPS – specjalizacja psycholog sądowy; oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS  „Problemy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży”. W trakcie całości...
Terapeuta środowiskowy Absolwentka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach. Pedagog o specjalności resocjalizacyjnej. Obecnie pracownik socjalny, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Czarnym Dunajcu, wychowawca w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Czarnym Dunajcu. Posiada doświadczenie w pracy z rodziną i dziećmi.

Zakres usług


Lokalizacje
Allmedica

ALLMEDICA to prywatna przychodnia medyczna dzialajaca w oparciu o doswiadczony zespól medyczny i wysokie standardy obslugi pacjenta.