Lekarze

Specjalista dermatolog-wenerolog, doktor nauk medycznych, pochodzi z Zakopanego.  Od 10 lat jest konsultantem na oddziale dermatologii szpitala uniwersyteckiego w Plymouth ( Wielka Brytania), jest też wykładowcą akademickim oraz ekspertem w badaniach nowych leków. Od wielu lat regularnie uczestniczy w konferencjach AAD ( American Academy of Dermatology),  EADV (European Academy of...
Specjalista dermatologii i wenerologii, absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  Od 2012 roku pracuje w Oddziale Klinicznym Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, aktualnie na stanowisku starszego asystenta.  Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD), Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV) oraz Mię...
Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Lekarskiego  w Zabrzu. Starszy asystent w Klinice Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Konsekwentnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w sympozjach i szkoleniach z zakresu dermatologii i dermatochirurgii. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Przynależy również do Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. ...
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dyplom lekarza uzyskałam w 2015 roku. Obecnie pracuje i specjalizuje się na Klinice Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Aktywny członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Doświadczenie zawodowe poszerza uczestnicząc aktywnie w wielu kursach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach oraz stażach polskich i...
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dyplom i tytuł lekarza medycyny uzyskała w 2009 roku. Szkolenie specjalizacyjne na Oddziale Dermatologii Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie zakończyła zdając z wyróżnieniem Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii. C...
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytety Jagiellońskiego w Krakowie, obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z dziedziny dermatologii i wenerologii. Doświadczenie i wiedzę kliniczną zdobywała w Klinice Dermatologicznej w Warszawie oraz w Oddziale Dermatologii Szpitala Żeromskiego w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, EADV (Europejskiej Akademii D...
W 2003 roku ukończyła Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2005 roku pracuje na Oddziale Dermatologii Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie. W 2011 roku uzyskała tytuł specjalisty z dziedziny dermatologii i wenerologii. Obecnie pełni funkcję starszego asystenta.Specjalizuje się również w leczeniu chorób skóry wieku dziecięcego ...
Specjalista dermatolog, Wykształcenie: Wydział Lekarski Collegium Medicum UJ w Krakowie. Specjalista w zakresie Dermatologii i Wenerologii.Doświadczenie zawodowe: Praca w O.Dermatologii Szp.im.S.Żeromskiego w Krakowie w latach 2006-2011; CM VIPMED w Krakowie (od 2012r. -nadal), CM Medicover w Krakowie (od 2012r.- nadal), NZOZ Gro-medicus w Krakowie (od 2012r.- nadal), ZZOZ w Wadowicach (od 2012 r....
Specjalista dermatolog i wenerolog.Ukończyła Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2012 r. uzyskując tytuł Najlepszego Absolwenta. Po rocznym stażu podyplomowym, odbyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie dermatologii i wenerologii w Klinice Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Doświadczenie kliniczne zdobywała podczas stypendium w University...
Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ w 2014r. Rozpoczął w 2016r. i kontynuuje do chwili obecnej szkolenie specjalizacyjne z zakresu Dermatologii i Wenerologii na Oddziale Kliniki Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Autor i współautor wielu artykułów naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, EADV (Europejskiej Akademii Dermat...

Zakres usług


Schorzenia