Lekarze

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii. Doświadczenie: 2000 tytuł lekarza medycyny na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 2000-2010 – pracownik II Katedry Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 2004 tytuł doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu im. F. Wilhelma w Bonn 2016 tytuł doktora habilitowaneg...
Absolwent wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada 2 specjalizacje: z chorób wewnętrznych oraz kardiologii. Od 1999 r. związany ze Szpitalem Uniwersyteckim CMUJ w Krakowie, gdzie, po odbyciu stażu podyplomowego, pracował w Klinice Chorób Wewnętrznych i Geriatrii na stanowisku asystenta, równocześnie prowadząc zajęcia ze studentami...
Pan Doktor pracuje w wysokospecjalistycznym oddziale kardiologicznym i przyszpitalnej poradni kardiologicznej. Posiada umiejętności z zakresu kardiologii nieinwazyjnej i inwazyjnej. W pracy zawodowej szczególnie zajmuje się problematyką niewydolności serca i niedokrwiennymi chorobami mięśnia serca (kardiomioptie i zapalenie mięśnia serca). Codzienną pracę lekarską łącze z pracą naukowo-bada...
Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, z uwagi na bardzo dobre wyniki w nauce i indywidualny tok studiów związany z Kliniką Choroby Wieńcowej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II od IV roku studiów, gdzie następnie odbywał specjalizację z chorób wewnętrznych ukończoną w 2009 roku. Jednocześnie ze specjalizacją odbywa studia...
Pani Doktor ukończyła studia medyczne na kierunku lekarskim na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w 2009 roku.Szkolenie specjalizacyjne odbyła w Klinice Chorób Serca i Naczyń w Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie.Dyplom specjalisty z dziedziny Kardiologii uzyskała w 2020 roku. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskany w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskieg...
Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog.Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (rok 2002).W roku 2009 uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, a w roku 2015 tytuł specjalisty kardiologa.W latach 2002-2011 asystent i starszy asystent Oddziału Kardiologicznego oraz Internistyczno- Kardiologicznego Podhalańskiego Szpital...
Od 2008 zatrudniona w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, pracując najpierw w Klinice Chorób Serca i Naczyń, a obecnie w Klinice Kardiologii Interwencyjnej. W 2014 roku uzyskała specjalizację z chorób wewnętrznych. W 2014 roku rozpoczęła specjalizację z kardiologii. W 2015 roku obroniła pracę doktorską na temat zabiegów stentowania tętnic szyjnych wykonywan...
Studia medyczne ukończył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1998 r. Przez ponad 10 lat pracował w Szpitalu w Nowym Targu, gdzie zdobywał wiedzę i doświadczenie oraz kolejne stopnie specjalizacji. Przeszedł wszystkie etapy kariery lekarskiej – począwszy od lekarza pogotowia ratunkowego, poprzez młodszego a następnie starszego asystenta, a kończąc na stanowisku ord...

Zakres usług


Schorzenia


Allmedica

ALLMEDICA to prywatna przychodnia medyczna dzialajaca w oparciu o doswiadczony zespól medyczny i wysokie standardy obslugi pacjenta.