Lekarze

Absolwentka logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz neurologopedii z elementami tyflologopedii w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.  Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń przetwarzania słuchowego. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z  różnorakimi trudnościami (wady słuchu, dysleksja, wady wymowy, trudności z koncentracją uwagi, afazja, autyzm, al...
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, dysleksją, afazją, wadami wymowy. W terapii posługuje się głównie Metodą Krakowską, polegająca na stymulacji funkcji poznawczych dziecka, symultaniczno- sekwencyjnej technice czytania.  W terapii logopedycznej wykorzystuje elementy terapii ...
Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (filologia klasyczna), absolwentka romanistyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie oraz studiów podyplomowych z zakresu logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Posiada stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (tytuł pracy doktorskiej: Reformulacja parafras...

Zakres usług


Schorzenia


Allmedica

ALLMEDICA to prywatna przychodnia medyczna dzialajaca w oparciu o doswiadczony zespól medyczny i wysokie standardy obslugi pacjenta.