Lekarze

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (filologia klasyczna), absolwentka romanistyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie oraz studiów podyplomowych z zakresu logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Posiada stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (tytuł pracy doktorskiej: Reformulacja parafras...
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, dysleksją, afazją, wadami wymowy. W terapii posługuje się głównie Metodą Krakowską, polegająca na stymulacji funkcji poznawczych dziecka, symultaniczno- sekwencyjnej technice czytania.  W terapii logopedycznej wykorzystuje elementy terapii ...
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w pracy logopedycznej z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi. Szczególnym obszarem jej zainteresowań są zaburzenia ze spektrum autyzmu, w terapii których realizuje metodykę SAZ – Stosowanej Analizy Za...

Zakres usług


Schorzenia


Allmedica

ALLMEDICA to prywatna przychodnia medyczna dzialajaca w oparciu o doswiadczony zespól medyczny i wysokie standardy obslugi pacjenta.