Lekarze

Po ukończeniu studiów medycznych w roku 1990 rozpoczął pracę w Klinice Nefrologii Collegium Medicum UJ w Krakowie, gdzie pracował do roku 2012. W latach 1995 do 2012 pełnił funkcje Kierownika Oddziału Dializ tejże Kliniki. Poza Oddziałem Dializ pracował w Poradni Nefrologicznej Kliniki Nefrologii oraz był nauczycielem akademickim w Collegium Medicum UJ. Stopień naukowy doktora nauk medyczny...

Zakres usług


Schorzenia