Lekarze

Pracę zawodową w Punkcie Krwiodawstwa PSK w Krakowie, gdzie po odbyciu staży podyplomowych pełniła obowiązki kierownika tej placówki do 31 sierpnia 1985 roku. 15 października 1985 roku podjęła pracę w poradni okulistycznej ZOZ nr 3 Kraków- Krowodrza przy ul. Galla z jednoczesnym oddelegowaniem do Kliniki Okulistycznej AM celem odbywania stażu do I stopnia specjalizacji.Od 1 grudnia 1...
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2015 r. rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie okulistyki, obecnie pracuje jako młodszy asystent w Oddziale Okulistyki oraz Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zajmuje się również dydaktyką, prowadząc zajęcia z okulistyki dla studentów Wydziału Lekarskieg...
Swoje doświadczenie zdobyła dzięki pracy w wielu różnych ośrodkach za granicą. Specjalizuje się w diagnostyce i profilaktyce zaburzeń siatkówki, w przebiegu przewlekłych chorób takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby cywilizacyjne, w diagnostyce i leczeniu schorzeń przedniego odcinka gałki ocznej, rogówki, przedniej komory oka, soczewki, w leczeniu zmian spo...
, 2018-07-11 09:15
POLECAM!
Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pracę zawodową po odbytym stażu od 1976 roku realizowała w Szpitalu Specjalistycznym SZRODiM w Zakopanem - Oddział Przewlekłych Chorób Oczu dla Dzieci i Młodzieży. Specjalizację I stopnia z okulistyki (1979) oraz II stopnia (1991) realizowała w Klinice Okulistycznej AM w Krakowie (obecnie CM UJ). Specjalizuje się w diagnostyce i leczeni...
Specjalista okulistyki.2004-2010 studentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu   Jagiellońskiego w Krakowie ( w ciągu których odbyłam staże fakultatywne zagraniczne w Orleanie we Francji, w Pradze w Czeskiej Republice oraz zdobyłam druga nagrodę na Międzynarodowym Kongresie Studentów w Krakowie za pracę naukową z kardiologii pracując w kole naukowym Krakowskiego ...
Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (2012). Od 2014 roku rezydent odbywający specjalizację w zakresie okulistyki w UCOiO w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji. Od 2014 roku prowadzi badania dotyczące immunologicznych podstaw powstawania stożka rogówki. Współautor doniesień zjazdowyc...
Kobroń Iwona, 2018-04-19 21:47
Polecam!
Tytuł lekarza specjalisty chorób oczu uzyskała w 2006r. Szkolenie specjalizacyjne odbywała w Klinice Okulistyki CMUJ w Krakowie. Pracowała jako lekarz specjalista na klinice okulistycznej w Szwecji. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w ogólnej diagnostyce i leczeniu chorób przedniego i tylnego odcinka oka, stanów ostrych tak i przewlekłych, korek...

Zakres usług


Schorzenia


Allmedica

ALLMEDICA to prywatna przychodnia medyczna dzialajaca w oparciu o doswiadczony zespól medyczny i wysokie standardy obslugi pacjenta.