Lekarze

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2015r. rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie okulistyki - pracuje jako młodszy asystent w Oddziale Okulistyki oraz Przyklinicznej Poradni Okulistycznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prowadzi również zajęcia dla studentów kierunk...
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Krakowie (2013r.) Od 2015r. młodszy asystent odbywający szkolenie specjalizacyjne w zakresie okulistyki w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Autor doniesień zjazdowych w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Współautor publikacji naukowych. Stale doskonali swoje umiejętnoś...
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu). Od 2014 roku lekarz specjalizujący się w zakresie okulistyki w UCK. im. Prof. K. Gibińskiego w Katowicach. Obecnie kontynuuje szkolenie specjalizacyjne w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. Współautorka publikacji w czasopismach krajowych i zagraniczny...
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2015 r. rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie okulistyki, obecnie pracuje jako młodszy asystent w Oddziale Okulistyki oraz Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zajmuje się również dydaktyką, prowadząc zajęcia z okulistyki dla studentów Wydziału Lekarskieg...
Pracę zawodową w Punkcie Krwiodawstwa PSK w Krakowie, gdzie po odbyciu staży podyplomowych pełniła obowiązki kierownika tej placówki do 31 sierpnia 1985 roku. 15 października 1985 roku podjęła pracę w poradni okulistycznej ZOZ nr 3 Kraków- Krowodrza przy ul. Galla z jednoczesnym oddelegowaniem do Kliniki Okulistycznej AM celem odbywania stażu do I stopnia specjalizacji.Od 1 grudnia 1...
Swoje doświadczenie zdobyła dzięki pracy w wielu różnych ośrodkach za granicą. Specjalizuje się w diagnostyce i profilaktyce zaburzeń siatkówki, w przebiegu przewlekłych chorób takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby cywilizacyjne, w diagnostyce i leczeniu schorzeń przedniego odcinka gałki ocznej, rogówki, przedniej komory oka, soczewki, w leczeniu zmian spo...
, 2018-07-11 09:15
POLECAM!
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Krakowie. W latach 2011-2016 odbył szkolenie specjalizacyjne w zakresie okulistyki w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach. Zajmuje się diagnostyką (badanie dna oka - panfundoskopia, USG, OCT, pole widzenia, angiografia (fluoresceinowa) i leczeniem chorób oczu.Stale doskonali swoje umiejętności na krajowych i zagranic...
2004-2010 studentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu   Jagiellońskiego w Krakowie ( w ciągu których odbyłam staże fakultatywne zagraniczne w Orleanie we Francji, w Pradze w Czeskiej Republice oraz zdobyłam druga nagrodę na Międzynarodowym Kongresie Studentów w Krakowie za pracę naukową z kardiologii pracując w kole naukowym Krakowskiego Szpitala Specjalistyczn...
Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (2012). Od 2014 roku rezydent odbywający specjalizację w zakresie okulistyki w UCOiO w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji. Od 2014 roku prowadzi badania dotyczące immunologicznych podstaw powstawania stożka rogówki. Współautor doniesień zjazdowyc...
Kobroń Iwona, 2018-04-19 21:47
Polecam!

Zakres usług


Schorzenia