Anoskopia

Przygotowanie do badania
 Nie
Wymaga specjalnego postępowania po badaniu
 Nie
Czas trwania badania
 3-10 min
Czas oczekiwania na wyniki badania
Wynik dostępny bezpośrednio po badaniu
Przeciwwskazania
Tak

 

Opis badania

Anoskopia to badanie polegające na wziernikowaniu kanału odbytu i końcowego odcinka odbytnicy. Podczas badania lekarz wprowadza do odbytu pacjenta specjalny, jednorazowy wziernik, który umożliwia ocenę wewnętrznej części kanału odbytniczego w kierunku nieprawidłowości (np. hemoroidów, szczelin, przetok czy polipów odbytu).

Anoskopia stosowana jest w diagnostyce:

  • hemoroidów;
  • stanów zapalnych;
  • uszkodzeń odbytniczych;
  • niektórych nowotworów;
  • zmian patologicznych błony śluzowej odbytnicy.

Przygotowanie do badania


Nie wymaga szczególnego przygotowania, ale dla własnego komfortu warto zadbać o wypróżnienie i przed badaniem opróżnić pęcherz.

Przeciwwskazania

Anoskopia jest obarczona niewielkim ryzykiem powikłań. Ze względów bezpieczeństwa unika się wykonywania jej w przypadkach niedawnych operacji w obrębie odbytnicy lub odbytu. Jej przeprowadzenie jest ponadto przeciwwskazane w przypadkach nieprawidłowości budowy anatomicznej odbytnicy i odbytu (w większości są to zaburzenia wrodzone), w niektórych przypadkach urazów okolicy odbytu oraz w chorobie hemoroidalnej III i IV stopnia z współistniejącą zakrzepicą w guzkach hemoroidalnych. Aby uniknąć niebezpiecznych zakażeń, zasadność wykonania badania powinna być starannie rozważona u pacjentów z osłabionym układem odpornościowym (np. w immunosupresji), a u osób z chorobą zastawek serca lub z sztucznymi zastawkami, powinna być wykonywana pod osłoną antybiotyków. Względne przeciwwskazanie do anoskopii stanowi silny ból okolicy odbytu, utrudniający wykonanie badania bez znieczulenia – można wtedy zastosować krótkotrwałe znieczulenie ogólne („narkozę”). Pobieranie wycinków podczas anoskopii może być przeciwwskazane u osób z zaburzeniami krzepnięcia krwi.