Badanie histopatologiczne

Przygotowanie do badania Tak
Wymaga specjalnego postępowania po badaniu
 Nie
Czas trwania badania
W zależności od miejsca pobrania 5-30 min
Czas oczekiwania na wyniki badania
 14 dni roboczych
Przeciwwskazania
 Nie

 

Opis badania

Badanie histopatologiczne polega na badaniu mikroskopowym materiału pobranego z tkanek chorego. Badanie ma na celu diagnozę zmian nowotworowych i ocenę ich rodzaju oraz stopnia złośliwości. Jest to badanie bardzo skuteczne i ma ogromne zastosowanie w diagnozowaniu nowotworów. Jest jednym z pierwszych kroków potrzebnych do podjęcia sposobu leczenia.

Przygotowanie do badania

Sposób pobrania materiału zależy od jego umiejscowienia w organizmie. Do pobierania tkanki nabłonkowej stosuje się metodę cytologii złuszczeniowej, w pozostałych przypadkach przeprowadza się biopsję aspiracyjną cienkoigłową (inaczej BAC, punkcja), biopsję gruboigłową (oligobiopsję), biopsję wiertarkową, otwartą, śródoperacyjną (badanie doraźne), a także diagnostyczne otwarcie jamy brzusznej. Wykonującemu badanie należy zgłosić ew. skłonność do krwawień (skazę krwotoczną), uczulenie na leki (np. środek odkażający – jodynę), a w trakcie zabiegu – wszelkie doznania bólowe.

Zalecenia po badaniu

Nie jest wymagane specjalne postępowanie po badaniu.

Przeciwwskazania

Nie ma przeciwwskazań.