Holter

Przygotowanie do badania Tak
Wymaga specjalnego postępowania po badaniu
 Nie
Czas trwania badania
W zależności od wskazań 24 lub 48 godzin 
Czas oczekiwania na wyniki badania
 10 dni roboczych
Przeciwwskazania  Nie

Opis badania

Badanie metodą Holtera polega na 24 lub 48 godzinnym monitorowaniu pracy serca. Aparat wygląda jak walkman. Do klatki piersiowej w różnych miejscach przykleja się elektrody. Miejsca przyklejenia są wygolone i odtłuszczone. Elektrody łączą się z urządzeniem rejestrującym EKG, które przyczepiane jest do paska pacjenta. Jego noszenie w żaden sposób nie powinno ograniczać aktywności pacjenta, wręcz przeciwnie - powinien on wykonywać w ciągu dnia te same czynności co zwykle, ponieważ niektóre zaburzenia rytmu serca pojawiają się właśnie w trakcie wykonywania zwykłych zajęć, a nie w spoczynku. Dużą zaletą Holtera EKG jest to, że umożliwia on analizę pracy serca także podczas snu, kiedy to cześć arytmii może się ujawniać (może mieć to związek z epizodami niedotlenienia mięśnia sercowego w czasie snu).

Holter EKG pozwala na:

  • zweryfikowanie, czy objawy, takie jak omdlenia, stany przedomdleniowe, nawracające kołatania serca lub epizody zawrotów głowy nieustalonego pochodzenia są skutkiem zaburzeń rytmu serca;
  • ocenę skuteczności leczenia antyarytmicznego, za pomocą porównania wyników badania holterowskiego przed i po zastosowaniu leczenia;
  • ocenę sprawności wszczepionego sztucznego rozrusznika serca lub kardiowertera-defibrylatora.

Przygotowanie do badania

U mężczyzn konieczne jest przed założeniem aparatu ogolenie klatki piersiowej aby uniknąć odklejania się elektrod, poza tym Holter EKG nie wymaga dodatkowych badań i specjalnych przygotowań. Czasami zaleca się przedstawienie lekarzowi wyniku ostatniego badania EKG.

Zalecenia po badaniu

Nie jest wymagane specjalne postępowanie po badaniu.

Przeciwwskazania

Nie ma żadnych przeciwwskazań.