Kolonoskopia z polipektomią

Kolonoskopia  jest najskuteczniejszą metodą diagnostyczną pozwalającą ocenić jelito grube.

Celem badania i jego korzyścią jest diagnostyka (rozpoznawanie) oraz nadzór w chorobach jelit (dotyczy to: zmian zapalnych, uchyłków, polipów, procesu nowotworowego). Wskazania do kolonoskopii obejmują także: bóle brzucha, wzdęcia, biegunki, zaparcia, zmianę rytmu wypróżnień, obecność krwi w stolcu, anemię, podejrzenie chorób zapalnych jelit, choroby jelita grubego, w tym nowotworu, kontrola wyników leczenia zachowawczego i zabiegowego, badania kontrolne u chorych leczonych oraz inne uznane za istotne przez lekarza kierującego. Kolonoskopię powinien mieć wykonaną każdy po skończeniu 50 roku życia – celem poszukiwania raka lub stanów przedrakowych jelita grubego. 

Sigmoidoskopia jest badaniem endoskopowym dotyczącym odbytnicy i esicy.

Polipektomia to usuwanie polipów jelita grubego. Wskazania do polipektomii obejmują usuwanie polipów jelita grubego – ambulatoryjnie można usuwać małe polipy jelita grubego - według decyzji lekarza wykonującego badanie.


Badanie diagnostyczne wykonywane jest w trybie ambulatoryjnym, po odpowiednim przygotowaniu, które oczyszcza jelito.

Badanie wykonuje się rutynowo w znieczuleniu miejscowym. Można także przeprowadzić je w znieczuleniu dożylnym - w płytkiej sedacji albo w głębokiej sedacji (z udziałem anestezjologa).

Badanie jest wykonywane w pozycji leżącej, polega na wprowadzeniu przez odbyt giętkiego wziernika (kolonoskopu), a następnie wprowadzenie go do dalszych odcinków jelita grubego. Dzięki kamerze umieszczonej na końcu kolonoskopu obraz z wnętrza jelita przekazywany jest na ekran monitora. Badanie może być  połączone z uczuciem wzdęcia, parcia i bólu wynikającym z wprowadzenia gazu do światła jelita oraz napinania się jelita – zależy od indywidualnej wrażliwości na bodźce bólowe. Są to dolegliwości z reguły przemijające. Wystąpienie bólu należy zgłosić lekarzowi przeprowadzającemu badanie. Jego utrzymywanie się pomimo wykonania przez lekarza manewrów zmierzających do jego ustąpienia może być wskazaniem do odstąpienia od kontynuowania badania.

Badanie pozwala na oce błony śluzowej jelita - można dodatkowo zastosować barwniki do lepszej oceny zmian, pobrać wycinki błony śluzowej do  badania histopatologicznego za pomocą kleszczyków. W trakcie kolonoskopii/sigmoidoskopii wykonywanej ambulatoryjnie możliwe jest również usuniecie drobnych polipów przy pomocy kleszczyków lub pętli koagulacyjnej (polipektomia). Rodzaj zastosowanego narzędzia zależy od wielkości polipa. Usuwanie większych polipów lub polipów w większej ilości wykonuje się w szpitalu. Endoskopowe usuwanie polipów jest zwykle niebolesne. Po zakończeniu badania i pobierania wycinków endoskop jest powoli wycofywany. Po odbiór wyników oceny histopatologicznej wycinków należy się zgłosić za 2 tygodnie.

Jeżeli podczas badania wykonywano polipektomię, pobierano wymazy lub wycinki na badanie histopatologiczne to jeden wycinek jest wliczony w cenę polipektomii, natomiast każdy następny jest dodatkowo płatny - szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy call-center i recepcji oraz są dostępne  w cenniku.

 

 


W razie braku zgody na kolonoskopię/sigmoidoskopię lub braku możliwości jej wykonania istnieją inne możliwe badania diagnostyczne, choć ich skuteczność diagnostyczna jest zdecydowanie ograniczona. Do badań takich należą m. in: badanie radiologiczne jelita grubego z kontrastem, endoskopia kapsułkowa, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, wirtualna kolonoskopia ( kolonografia tomografii komputerowej). Badania te nie pozwalają jednak na precyzyj i dokładną oceoraz nie dają możliwości na pobranie materiału do badania histopatologicznego. 

Kolonoskopię/sigmoidoskopię/polipektomię wykonuje się rutynowo w znieczuleniu miejscowym (Znieczulenie typu 1), ale na życzenie pacjenta istnieje możliwość wykonania badania w znieczuleniu dożylnym (Znieczulenie typu 2 lub typu 3)..


 1. Znieczulenie typu 1 - Znieczulenie miejscowe (stosowane rutynowo, bez dodatkowych kosztów):

  Standardowo wykonuje się badanie w znieczuleniu miejscowym - przed badaniem do odbytu wprowadza się żel znieczulający (lidokainę/ lignokainę), którym także smaruje się endoskop. Może się zdarzyć reakcja nadwrażliwości na tę substancję, ale występuje ona bardzo rzadko. Uczulenie na lidokainę/lignokainę należy bezwzględnie zgłosić lekarzowi przed badaniem. Środek znieczulający pomaga wprowadzić endoskop do jelita.  Podczas takiego badania zachowany jest pełny kontakt logiczny, pacjent wszystko słyszy i widzi, może się komunikować z lekarzem i mieć w ten sposób możliwość informowania go o postępie badania. Takie znieczulenie pomaga wprowadzić endoskop i zmniejsza ból okolicy odbytu i odbytnicy, ale nie znosi odczuwania bodźców bólowych i uczucia rozpierania brzucha. Badany w takim znieczuleniu może odczuwać ból. Zwykle podczas kolonoskopii występuje uczucie pełności w brzuchu, a ból może się pojawić gdy pompuje się gaz do jelita – czasami jest on silny, z reguły przemijający i możliwy do zniesienia i taka forma znieczulenia często jest wystarczająca. Kolonoskopia w znieczuleniu miejscowym jest najbezpieczniejszą formą badania – pacjent może na bieżąco informować lekarza, jeśli pojawi się ból. W ten sposób zmniejsza się ryzyko perforacji jelita. W przypadku pojawienia się bólu można zastosować manewry, mające na celu jego zmniejszenie. Jeśli ból jest nie do wytrzymania, badanie należy przerwać i wykonać je w znieczuleniu ogólnym w innym terminie, ewentualnie zaplanować inne niż kolonoskopia badanie. Po badaniu w znieczuleniu miejscowym można powrócić do normalnej aktywności zaraz po badaniu, nie ma konieczności pozostawania na obserwacji w pracowni. Najczęściej można pić i wrócić do normalnej diety chwilę po badaniu.

 
 1. Znieczulenie typu 2 - Płytka sedacja – znieczulenie dożylne pielęgniarskie (dodatkowo płatne, wymaga zgłoszenia z minimum tygodniowym wyprzedzeniem i zorganizowania zespołu endoskopowego z udziałem pielęgniarki anestezjologicznej, w celu przeprowadzenia znieczulenia):

  Znieczulenie typu 2, czyli płytka sedacja (analgosedacja) – jest to znieczulenie dożylne,  które poprawia tolerancję badania, powoduje senność i rozluźnienie, zmniejsza kontakt logiczny, bez całkowitego wyłączenia przytomności. Pacjent ma zachowaną świadomość, choć jest ona nieco zaburzona, widzi i słyszy, ale jest podsypiający, ma ograniczoną komunikację werbalną, zdolność koncentracji i logiczności myślenia jest ograniczona. Podczas takiej formy znieczulenia odczuwanie bodźców bólowych jest znacznie ograniczone. Prawdopodobieństwo wystąpienia bólu jest niewielkie. Słabszych bodźców bólowych z reguły się nie odczuwa, tylko silne – wówczas ból jest zwykle do zniesienia. Leki wpływają na układ nerwowy, zmniejszają przewodzenie bodźców, rozluźniają mięśnie. Dlatego konieczne jest wówczas monitorowanie stanu chorego (pulsu, saturacji) i założenie wkłucia dożylnego. Takie znieczulenie czasami może być związane ze spowolnieniem oddychania, zaburzeniami oddechowymi, czasem ze spadkiem ciśnienia krwi i zaburzeniami krążenia, czy też z objawami uczulenia na leki znieczulające. Z uwagi na zmniejszone odczuwanie bólu ciut większe jest ryzyko perforacji ściany przewodu pokarmowego w porównaniu z badaniem bez znieczulenia ogólnego. Nad pacjentem podczas znieczulenia i po jego zakończeniu czuwa pielęgniarka anestezjologiczna. Leki znieczulające działają do 3 godzin, dlatego po badaniu w płytkiej sedacji pacjent pozostaje na obserwacji (zwykle około 1-3 godzin) – w tym czasie stopniowo senność ustępuje i pacjent powraca do funkcjonowania. Po takim znieczuleniu pacjent musi zostać odebrany przez dorosłą osobę towarzyszącą i nie może prowadzić pojazdów, obsługiwać urządzeń mechanicznych, wykonywać pracy, spożywać alkoholu, ani podejmować formalno-prawnie wiążących decyzji (szczegółowo opisane jest to w zaleceniach po badaniu). Przez cały dzień po badaniu (do 24 godzin) należy pozostawać pod obserwacją drugiej dorosłej osoby, a w domu powinno się odpoczywać. 


 1. Znieczulenie typu 3 – Sedacja głęboka– znieczulenie dożylne anestezjologiczne (dodatkowo płatne, wymaga zgłoszenia z minimum tygodniowym wyprzedzeniem i zorganizowania zespołu endoskopowego z udziałem lekarza anestezjologa, w celu przeprowadzenia znieczulenia. Wymaga kwalifikacji anestezjologa znieczulającego):

   

  Znieczulenie typu 3 - Sedacja głęboka z udziałem anestezjologa. Jest to znieczulenie dożylne, z wyłączeniem świadomości („uśpienie”) – jak podczas zabiegu operacyjnego. Zwykle nie wymaga intubacji. Chory „przesypia” badanie. Konieczne jest wówczas monitorowanie stanu chorego (pulsu, saturacji) i założenie wkłucia dożylnego. Chory nie odczuwa podczas badania bodźców bólowych, nie wie co się dookoła niego dzieje, nie może mówić, nie widzi i nie słyszy, ma wyłączoną świadomość. Takie znieczulenie czasami może być związane ze spowolnieniem oddychania i zaburzeniami oddechowymi, spadkiem ciśnienia krwi i zaburzeniami krążenia, czy też z objawami uczulenia na leki znieczulające. Z uwagi na brak odczuwania bólu nieco większe jest ryzyko perforacji ściany przewodu pokarmowego w porównaniu z badaniem bez znieczulenia ogólnego. Nad znieczuleniem w trakcie badania oraz po jego zakończeniu czuwa lekarz anestezjolog. Po badaniu w znieczuleniu głębokim pacjent jest wybudzany i pozostaje na obserwacji – od 1 do 2 godzin – w tym czasie stopniowo powraca do funkcjonowania. Po takim znieczuleniu pacjent musi zostać odebrany przez dorosłą osobę towarzyszącą i nie może prowadzić pojazdów, obsługiwać urządzeń mechanicznych, wykonywać pracy, spożywać alkoholu, ani podejmować formalno-prawnie wiążących decyzji (szczegółowo opisane jest to w zaleceniach po badaniu). Przez cały dzień po badaniu (do 24 godzin) należy pozostawać pod obserwacją drugiej dorosłej osoby, a w domu powinno się odpoczywać.  znieczulenia

Znieczulenie typu 1 (miejscowe) jest uwzględnione w cenie wykonania badania. Znieczulenie typu 2 (w płytkiej sedacji)  oraz znieczulenie typu 3 (w głębokiej sedacji ) jest dodatkowo płatne - szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy call-center i recepcji oraz są dostępne w  cenniku. 

UWAGA: Osoby, które mają badanie w znieczuleniu typu 2 (płytkiej sedacji)  lub w znieczuleniu typu 3 (głębokiej sedacji) powinny umówić się z dorosłą osobą towarzyszącą, która będzie im towarzyszyła, obserwowała i pozostanie z nimi przez 24 godziny po badaniu. 

Przed badaniem w znieczuleniu dożylnym (typu 2 lub typu 3) należy zmyć ewentualny lakier z paznokci i usunąć sztuczne paznokcie (jest to niezbędne do prawidłowego monitorowania utlenowania krwi). Przed sedacją głęboką (typu 3) konieczna jest kwalifikacja anestezjologiczna która odbywa się bezpośrednio przed badaniem i jest wliczona w cenę badania. Po badaniu w płytkiej lub głębokiej sedacji pacjent pozostaje na krótkiej obserwacji (patrz - Zalecenia dla pacjenta po badaniu).  Kolonoskopia/sigmoidoskopia jest badaniem inwazyjnym, w związku z tym obarczona jest możliwością wystąpienia powikłań, polipektomia dodatkowo zwiększa  takie ryzyko:

·      bardzo często obserwuje się wzdęcia, uczucie pełności w brzuchu, bolesność podczas i po badaniu.

·    rzadziej zdarzyć się może mechaniczne uszkodzenie śluzówki , uczulenie/reakcja nadwrażliwości na podawane leki - częstość występowania poniżej 1%

·    krwawienie - częstość wstępowania poniżej 1% w badaniach diagnostycznych, do 6% po zabiegach endoskopowych - w większości przypadków nie wymaga leczenia operacyjnego, ale w pewnych sytuacjach może takiego wymagać (wówczas pacjent musi zostać przewieziony do szpitala). Rzadko krwawienie może pojawić się po kilku dniach (nawet do 10 dni) po wykonanej polipektomii.

·      perforacja przewodu pokarmowego częstość występowania ok. 0,1 % w badaniach diagnostycznych, do 0,3% po zabiegach endoskopowych, w tym polipektomii - perforacja zwykle wymaga leczenia operacyjnego w warunkach szpitalnych.

·   powikłania ze strony układu oddechowego lub sercowo-naczyniowego, niedokrwienie mięśnia sercowego, zasłabnięcie, omdlenie, zapaść - związane z pobudzeniami zakończeń nerwowych znajdujących się w ścianie jelita, zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie krążenia, napad padaczkowy, duszność, niedotlenienie – częstość poniżej 1 %,

·         istnieje niewielkie ryzyko przeniesienia zakażenia, choć endoskopy są starannie i zgodnie z procedurami dezynfekowane.

·       podczas badań w znieczuleniu dożylnym (płytkiej sedacji lub głębokiej sedacji) istnieje większe ryzyko wystąpienia powikłań, w szczególności perforacji przewodu pokarmowego i powikłań związanych z podanym znieczuleniem.

·        wykonywanie polipektomii wiąże się także z większym ryzykiem perforacji i krwawienia.

 

W razie wystąpienia powikłań mogą zostać podjęte działania mające na celu leczenie, na przykład w przypadku krwawienia mogą zostać użyte sposoby tamowania krwawienia z założeniem klipsów hemostatycznych, podaniem leków do ściany przewodu pokarmowego lub płynów dożylnych, tlenoterapii, w razie konieczności zabiegi reanimacyjne lub przewiezienie pacjenta do szpitala. 

Przygotowanie do badania

Aby dobrze uwidocznić jelito musi się je oczyścić z resztek pokarmowych i kału. W tym celu należy ściśle przestrzegać poniższych wskazówek, a w szczególności dotyczących diety i spożycia środków oczyszczających jelit -  CitraFleet lub w wyjątkowych, poniżej opisanych okolicznościach środkiem Fortrans.


a.Informacje ogólne
Na badanie kolonoskopii/sigmoidoskopii/polipektomii należy się zgłosić 20 minut przed umówioną godziną badania z osobą towarzyszącą, która odbierze pacjenta po badaniu do domu. Należy przynieść ze sobą:

 • podpisany formularz zgody na kolonoskopię/sigmoidoskopię (dostępny w placówce przed badaniem lub na stronie internetowej) 
 •  dotychczasowe wyniki gastroskopii, kolonoskopii i opisy histopatologiczne wycinków.
 •  informacje o uczuleniach na leki i środki chemiczne,
 •  karty informacyjne dotyczące przebytych zabiegów operacyjnych - jeżeli były operacje w obrębie jamy brzusznej.
 • u osób chcących mieć badanie wykonane w płytkiej sedacji lub znieczuleniu głębokim i biorących leki przeciwzakrzepowe badanie INR, nie starsze niż 2 tygodnie
 •  jeżeli są potrzebne okulary do czytania, proszę je zabrać ze sobą.
 • osoby posługujących się językami obcymi lub językiem migowym proszone są by na badanie przyjść z tłumaczem.


b.Dieta

Na 3 dni przed planowaną kolonoskopią:
 • nie należy jeść pieczywa z ziarnami, owoców pestkowych (np. winogron, pomidorów, kiwi, truskawek) oraz nasion słonecznika, siemienia lnianego, maku i sezamu (pestki i nasiona zalegające w jelicie utrudniają badanie) 
 • poza tym zwykła dieta 
W przeddzień badania:
 • lekkostrawne ubogoresztkowe śniadanie (bez warzyw i owoców, bez ziaren zbóż): bułka lub chleb z masłem, z serem, jajkiem na twardo, wędliną, można pić w dowolnej ilości: herbatę, kawę bez fusów - czarną lub z mlekiem, klarowny sok, kompot bez owoców, wodę,
 • około godz. 13.00-15.00 można zjeść zupę typu krem albo przecedzony bulion, (rosół bez makaronu i bez warzyw)
 • od godziny 15.00 nie można jeść żadnych posiłków- można tylko pić klarowne płyny (wodę, herbatę, sok, kompot bez owoców)
 • można ssać landrynki.
W dniu planowanej kolonoskopii:
 • na śniadanie: herbata, kawa bez fusów, kompot, woda (do 2 godz. przed badaniem,)
 • nie można jeść żadnych posiłków - można tylko pić klarowne płyny (wodę, herbatę, sok, kompot bez owoców) do 2 godzin przed badaniem
 • można ssać landrynki.
Po kolonoskopii można wrócić do zwykłej diety, chyba że lekarz zaleci inaczej.


 c. Spożycie środka oczyszczającego jelito – CitraFleet lub Fortrans.
Zwykle stosuje się środek oczyszczający CitraFleet. U osób z chorobą nerek, niewydolnością nerek, osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, osób w podeszłym wieku, kobiet w ciąży wymagane jest przygotowanie do badania środkiem Fortrans. Środek do oczyszczenia jelita (zarówno CitraFleet jak i Fortrans) dostępny jest w aptece na podstawie recepty, którą może wypisać każdy lekarz. Zastosowanie się do poniższych zaleceń ma istotne znaczenie dla bezpiecznego i skutecznego wykonania badania.  
 
Przygotowanie do kolonoskopii z Citrafleet:
Wypicie całych dwóch porcji roztworu CitraFleet oraz dodatkowych 2 litrów klarownych niegazowanych napojów (np. wody lub napojów izotonicznych) po każdej porcji roztworu, zgodnie z poniższym schematem zapewnia dobre oczyszczenie jelita. Wypicie mniejszej ilości roztworu i/lub niegazowanych napojów może spowodować niewystarczające oczyszczenie jelita i konieczność powtórzenia badania.
Przed badaniem kolonoskopii należy wypić roztwór środka oczyszczającego CitraFleet – są trzy możliwości, w zależności od ustalonej godziny kolonoskopii:
 
Kolonoskopia w godzinach porannych – do godziny 12:00
Jeżeli kolonoskopię zaplanowano rano (do godziny 12:00) należy wypić odpowiedni roztwór środka przeczyszczającego CitraFleet w dwóch porcjach w następujących godzinach:
Pierwszą porcję należy wypić popołudniu w dniu poprzedzającym badania – najlepiej około godziny 18:00. Należy rozpuścić jedną saszetką w szklance wody i szybko wypić w ciągu 10 minut, a następnie wypić 2 litry klarownych płynów (najlepiej napoje wielo-elektrolitowe).
Drugą porcję należy wypić wcześnie rano około 5-6 godzin przed planowaną godziną badania – należy rozpuścić drugą saszetką CitraFleet w szklance wody i szybko wypić w ciągu 10 minut, a następnie wypić 2 litry klarownych płynów (najlepiej napoje wielo-elektrolitowe).

 kolonoskopia_1

Kolonoskopia w godzinach 12:00-15:00

Jeżeli kolonoskopię zaplanowano w południe lub wczesnym popołudniem (w godzinach 12:00 - 15:00) należy wypić odpowiedni roztwór przeczyszczający w dwóch dawkach – pierwszą w dniu poprzedzającym badanie, a drugą w dniu badania rano.

Pierwszą porcję należy wypić wieczorem w dniu poprzedzającym badanie – najlepiej około godziny 20.00. Należy rozpuścić jedną saszetką CitraFleet w szklance wody i szybko wypić w ciągu 10 minut, a następnie wypić 2 litry klarownych płynów (najlepiej napoje wielo-elektrolitowe).

Drugą porcję należy wypić rano w dniu badania – 5-6 godzin przed zaplanowaną godziną badania - należy rozpuścić drugą saszetką CitraFleet w szklance wody i szybko wypić w ciągu 10 minut, a następnie wypić 2 litry klarownych płynów (najlepiej napoje wielo-elektrolitowe).


kolono_ii


Kolonoskopia w godzinach popołudniowo-wieczornych – po 15:00

Jeżeli kolonoskopię zaplanowano póżnym popołudniem (po godzinie 15:00) należy wypić odpowiedni roztwór przeczyszczający w dwóch dawkach w dniu badania rano. 

Pierwszą porcję należy wypić rano około 5:00 – 6:00 w dniu badania. Należy rozpuścić jedną saszetką CitraFleet w szklance wody i szybko wypić w ciągu 10 minut, a następnie wypić 2 litry klarownych płynów (najlepiej napoje wielo-elektrolitowe).

Drugą porcję należy wypić w dniu badania – 5-6 godzin przed zaplanowaną godziną badania - należy rozpuścić drugą saszetką CitraFleet w szklance wody i szybko wypić w ciągu 10 minut, a następnie wypić 2 litry klarownych płynów (najlepiej napoje wielo-elektrolitowe).

kolono_iii


Przygotowanie do kolonoskopii z wykorzystaniem Fortransu:

Przed badaniem kolonoskopii należy wypić roztwór środka oczyszczającego Fortrans – są trzy możliwości, w zależności od ustalonej godziny kolonoskopii:

 

Kolonoskopia w godzinach porannych – do godziny 12:00

Jeżeli kolonoskopię zaplanowano rano (do godziny 12:00) należy wypić odpowiedni roztwór środka przeczyszczającego Fortrans w dwóch porcjach w następujących godzinach:

Pierwszą porcję należy wypić wieczorem w dniu poprzedzającym badania – najlepiej między godziną 18.00 a 20.00. Należy wypić 2 litry odpowiedniego roztworu przeczyszczającego (2 saszetki Fortrans i 2 litry wody niegazowanej) – w tempie 1 szklanka na 15 minut.

Drugą porcję należy wypić wcześnie rano około 5-6 godzin przed planowaną godziną badania – Należy wypić wypić 2 litry roztworu przeczyszczającego (2 saszetki Fortrans i 2 litry wody niegazowanej) - w tempie 1 szklanka na 15 minut. Picie tego roztworu zaczynamy 6 godzin przed planowanym badaniem i optymalnie należy to zakończyć 3-4 godziny przed planowaną godziną badania. W celu poprawy smaku preparatu przeczyszczającego można do niego dodać sok z cytryny i schłodzić płyn w lodówce.

 

Kolonoskopia w godzinach południowych – 12:00 do 15:00

Jeżeli kolonoskopię zaplanowano w południe lub wczesnym popołudniem (między 12:00 a 15:00) należy wypić odpowiedni roztwór środka przeczyszczającego w dwóch porcjach– pierwszą w dniu poprzedzającym badanie, a drugą w dniu badania rano. Pierwszą porcję należy wypić wieczorem w dniu poprzedzającym badania – najlepiej między godziną 18.00 a 20.00. Należy wypić 2 litry odpowiedniego roztworu przeczyszczającego (2 saszetki Fortrans i 2 litry wody niegazowanej) – w tempie 1 szklanka na 15 minut.

Drugą porcję należy wypić w dniu badania rano – 6 godzin przed zaplanowaną godziną badania -  należy wypić wypić 2 litry roztworu przeczyszczającego (2 saszetki Fortrans i 2 litry wody niegazowanej) - w tempie 1 szklanka na 15 minut. Picie tego roztworu zaczynamy 6 godzin przed planowanym badaniem i optymalnie należy to zakończyć 3-4 godziny przed planowaną godziną badania. W celu poprawy smaku preparatu przeczyszczającego można do niego dodać sok z cytryny i schłodzić płyn w lodówce.

 

Kolonoskopia w godzinach popołudniowo-wieczornych– po 15:00

Jeżeli kolonoskopię zaplanowano popołudniu (po godzinie 15:00) należy wypić odpowiedni roztwór przeczyszczający w dniu badania rano i w południe w całości - 4 litry roztworu (4 saszetki Fortrans i 4 litry wody niegazowanej) – w tempie 1 szklanka na 15 minut. Czas wypijania płynu to 4 godziny. Należy rozpocząć wypijanie na 8 godzin przed badaniem i ostatnia porcję wypić 3-4 godziny przed planowaną godziną badania. W celu poprawy smaku preparatu przeczyszczającego można do niego dodać sok z cytryny i schłodzić płyn w lodówce.

d. Espumisan

Dodatkowo można zażyć 3 kapsułki Espumisanu wieczorem w dzień przed badaniem i 3 kapsułki Espumisanu w dniu badania rano.

e. Przyjmowanie leków

W dniu badania należy zażyć rano leki przyjmowane na stałe i popić wodą - najlepiej
2 godziny przed lub po spożyciu preparatu przeczyszczającego. – chyba, że ustalono inaczej podczas wizyty poprzedzającej badanie. Doustne preparaty żelaza należy odstawić na 5 dni przed planowanym badaniem.
W przypadku rezygnacji z badania nie będzie można przeprowadzić precyzyjnej diagnostyki i wdrożyć odpowiedniego leczenia. Badanie jest przeciwwskazane gdy pacjent nie wyrazi na nie zgody,  gdy chory nie współpracuje podczas badania, w przypadku perforacji przewodu pokarmowego oraz ostrego rozdęcia jelita (megacolon) oraz u chorych niestabilnych krążeniowo-oddechowo.

Podczas badania, gdy wystąpią powody medyczne lub techniczne, gdy pacjent będzie źle tolerował badanie, gdy będzie silny ból, gdy nie będzie możliwości uwidocznienia światła jelita oraz gdyby wystąpiły powikłania, a także w razie niedostatecznego oczyszczenia jelita badanie może zostać przerwane. 

Po kolonoskopii/sigmoidoskopii/polipektomii może występować wzdęcie, uczucie pełności i dyskomfort, ból w jamie brzusznej - objawy zwykle ustępują samoistnie po oddaniu wiatrów. Po wykonaniu kolonoskopii/sigmoidoskopii można pić oraz jeść lekkostrawne posiłki.

Gdy było stosowane znieczulenie dożylne w płytkiej lub głębokiej sedacji pacjent pozostaje na krótkiej kilkugodzinnej obserwacji (najczęściej 1-3 godziny). Pacjent musi zostać odebrany z pracowni przez dorosłą osobę towarzyszącą, a po zwolnieniu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, spożywać alkoholu, obsługiwać maszyn czy innych urządzeń, ani podpisywać formalno-prawnie wiążących dokumentów i wykonywać niebezpiecznej pracy przez 24 godziny po badaniu (zalecenie to dotyczy także badań bez znieczulenia ogólnego, w przypadku jeśli podczas badania podano silnie działający lek przeciwbólowy). W domu po badaniu należy odpoczywać i być pod obserwacją drugiej osoby dorosłej.

W razie pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów, w szczególności bólu brzucha, krwi w stolcu, wymiotów, gorączki - konieczne niezwłoczne zgłoszenie się do lekarza, do szpitalnego oddziału ratunkowego lub wezwanie pogotowia.

Po odbiór wyników oceny histopatologicznej wycinków należy się zgłosić za 3 tygodnie i po odebraniu wyniku niezwłocznie umówić na konsultację gastroenterologiczną. 

Opracował:  Dr n. med. Mikołaj Głowacki, specjalista gastroenterologii. wszelkie prawa zastrzeżone


Allmedica

ALLMEDICA to prywatna przychodnia medyczna dzialajaca w oparciu o doswiadczony zespól medyczny i wysokie standardy obslugi pacjenta.