Pasaż przewodu pokarmowego (jelit)

Przygotowanie do badania
Tak
Wymaga specjalnego postępowania po badaniu
 Nie
Czas trwania badania
 2-3 godzin
Czas oczekiwania na wyniki badania
 
Przeciwwskazania  Tak

Opis badania

Badanie diagnostyczne wykonywane polegające na wykonaniu zdjęć rentgenowskich z zastosowaniem środka kontrastowego, który fizjologiczną drogą powoli przechodzi przez poszczególne pętle jelita cienkiego. W zależności od tego jaki odcinek jelita miał zostać poddany ocenie, badanie można uznać za zakończo­ne, jeśli kontrast przedostanie się przez zastawkę krętniczo-kątniczą do jelita grubego lub gdy osiągnie odbytnicę. Czas wykonania kolejnego zdjęcia jest zależny od szybkości przechodzenia kontrastu przez poszczególne pętle jelitowe i po każdym zdjęciu jest ustalany przez lekarza nadzorującego badanie. W uzasadnionych przypad­kach wykonuje się dodatkowo zdjęcia celowane, robione pod kontrolą fluoroskopii. Najczęstszym wskazaniem jest ocena drożności przewodu pokarmowego i czasu przejścia kontrastu przez jelita w diagnostyce chorób jelit, zwykle jako uzupełnienie badań endoskopowych.

Przygotowanie do badania

Pacjent do badania zgłasza się na czczo, po wczesnej kolacji (do godziny 18.00 dnia poprzedniego). Dwa dni przed badaniem wskazana jest dieta ubogoresztkowa , natomiast w dniu badania (o ile lekarz nie zdecydował inaczej) wskazane  zastosowanie środka przeczyszczającego.

Zalecenia po badaniu

Nie jest wymagane specjalne postępowanie po badaniu.

Przeciwwskazania

  • Ciąża, w związku z czym u kobiet miesiączkujących badanie powinno być wykonywane jedynie w pierwszych 10 dniach cyklu lub po wykluczeniu ciąży testem ciążowym.