Spirometria

 spirometria1


Badanie polega na pomiarze maksymalnej ilości powietrza, które pacjent może nabrać i wypuścić z płuc oraz na pomiarze szybkości przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Spirometria jest badaniem nieinwazyjnym. Spirometria jest niezbędna do rozpoznania i kontroli efektów leczenia chorób układu oddechowego, w tym przede wszystkim astmy i POChP. Wyniki są dostępne bezpośrednio po jego wykonaniu. Badanie trwa około 15 minut.

Przygotowanie do badanie spirometrycznego:
 • Na badanie należy zgłosić się w dobrym stanie ogólnym, jeśli lekarz nie zalecił inaczej.
 • Należy powstrzymać się od palenia tytoniu na 24 godziny przed badaniem (minimum 2 godziny!, jeśli stanowi to dużą trudność).
 • Na 30 minut przed badaniem powinno się powstrzymać od wykonywania intensywnego wysiłku fizycznego.
 • Nie zaleca się także spożywania obfitych posiłków, picia mocnej herbaty, kawy ani coca-coli w ciągu 2 godzin przed badaniem.
 • Na badanie najlepiej założyć luźne ubranie niekrępujące ruchów klatki piersiowej, a przed samym zdjąć krawat czy marynarkę.
 • Należy indywidualnie ustalić z lekarzem kierującym na badanie, jakie z przyjmowanych leków można stosować w dniu badania, a jakie należy odstawić.
 • Jeśli pacjent choruje na choroby przewlekłe ( kardiologiczne zwłaszcza) konieczna jest decyzja  lekarza i skierowanie  na  badanie.
Odpowiednie przygotowanie do badania pozwoli otrzymać w pełni wartościowy wynik badania.

Przeciwwskazania:
Kardiologiczne:
 • przebyty w ostatnim miesiącu zawał serca,
 • tętniaki aorty i tętnic mózgowych,
 • ciężka niewydolność serca,
 • ciężkie, liczne zaburzenia rytmu serca,
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze,
 • niestabilna dławica piersiowa.
Pulmonologiczne:
 • krwioplucie,
 • odma opłucnowa.
Okulistyczne:
 • okulistyczne zabiegi operacyjne w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 • odwarstwienie siatkówki.

Neurologiczne:
 • zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe,
 • świeży udar mózgu stan po operacji mózgowia.
Inne:
 • niedawno przebyte zabiegi operacyjne jamy brzusznej i klatki piersiowej.

Allmedica

ALLMEDICA to prywatna przychodnia medyczna dzialajaca w oparciu o doswiadczony zespól medyczny i wysokie standardy obslugi pacjenta.