Tympanometria

Przygotowanie do badania
Nie 
Wymaga specjalnego postępowania po badaniu  Nie
Czas trwania badania
 15-20 min
Czas oczekiwania na wyniki badania
Bezpośrednio po badaniu 
Przeciwwskazania
Nie

Opis badania

Tympanometria (audiometria impedancyjna) jest obiektywną, nieinwazyjną metodą badania ucha środkowego. Polega na mierzeniu odbicia fali dźwiękowej od błony bębenkowej podczas zmiany ciśnienia w kanale słuchowym, a określa impedancję akustyczną ucha (sztywność błony bębenkowej). Tympanometrię wykonuje się w przypadku podejrzenia różnych rodzajów niedosłuchu oraz niedowładu nerwu twarzowego.

Wskazaniami do wykonania badania uszu są:

  • niedosłuch przewodzeniowy przy niezmienionej błonie bębenkowej lub z widocznym płynem w jamie bębenkowej,
  • niedosłuch przewodzeniowy przy złej drożności trąbki słuchowej,
  • niedosłuch przewodzeniowy z niemożliwością oceny jego przyczyny w innych badaniach,
  • niedosłuch odbiorczy,
  • niedowład nerwu twarzowego.

Przygotowanie do badania

Przed wykonaniem tympanometrii musisz pójść na badanie otolaryngologiczne, w tym ocenę drożności trąbki słuchowej, a także na subiektywne badania słuchu - audiometrię tonalną i audiometrię słowną czyli rozumienie mowy za pomocą testów słownych.

Zalecenia po badaniu

Nie jest wymagane specjalne postępowanie po badaniu.

Przeciwwskazania

Nie ma przeciwwskazań.


Allmedica

ALLMEDICA to prywatna przychodnia medyczna dzialajaca w oparciu o doswiadczony zespól medyczny i wysokie standardy obslugi pacjenta.