Usługa
Cena
180,00 zł
130,00 zł
Usługa
Cena
180,00 zł
130,00 zł
Usługa
Cena
230,00 zł
400,00 zł
750,00 zł
0,00 zł
Konsultacja angiologa z USG
300,00 zł
USG DOPPLER tętnic kończyny dolnej - 1 kończyna
180,00 zł
USG DOPPLER tętnic kończyn dolnych - 2 kończyny
250,00 zł
USG DOPPLER tętnic nerkowych
180,00 zł
USG DOPPLER tętnic szyjnych
180,00 zł
USG DOPPLER tętnic wewnątrzczaszkowych
180,00 zł
USG DOPPLER żył kończyny dolnej - 1 kończyna
180,00 zł
USG DOPPLER żył kończyn dolnych - 2 kończyny
250,00 zł
2000,00 zł
5800,00 zł
Usuwanie żylaków falami radiowymi – 1 noga
3800,00 zł
Usuwanie żylaków falami radiowymi – 2 nogi
6000,00 zł
3000,00 zł
Usuwanie żylaków klejem VenaSeal – 1 noga
6500,00 zł
Usuwanie żylaków klejem VenaSeal – 2 nogi
8500,00 zł
2000,00 zł
Usługa
Cena
250,00 zł
22 000,00 zł
24 000,00 zł
Balonikowanie żołądka balon 12-miesięczny
9000,00 zł
Balonikowanie żołądka balon 6-miesięczny
8000,00 zł
3000,00 zł
Usługa
Cena
Konsultacja chirurga dziecięcego
220,00 zł
Konsultacja chirurga dziecięcego z USG
260,00 zł
350,00 zł
Drenaż ropnia
450,00 zł
Nakłucie ropnia
300,00 zł
Korekta po zabiegu metodą Arkady - 1 paznokieć
180,00 zł
Leczenie wrastającego paznokcia metodą Arkady - 1 paznokieć
450,00 zł
Leczenie wrastającego paznokcia metodą Arkady - Kolejny paznokieć
320,00 zł
Płyn ochronny do skóry stóp i paznokci Arkadas 8 Oil - 30ml
100,00 zł
Serum kolagenowe do paznokci Arkadas Serum TC16 - 11ml
80,00 zł
280,00 zł
Ocena wędzidełka podjęzykowego
120,00 zł
Podcięcie wędzidełka języka
380,00 zł
1200,00 zł
380,00 zł
380,00 zł
Opatrunek – założenie, zmiana
100,00 zł
Szycie rany do 4 cm
350,00 zł
Szycie rany powyżej 4 cm
450,00 zł
Usunięcie szwów
100,00 zł
400,00 zł
380,00 zł
350,00 zł
Wycięcie zmiany do 4 cm. w znieczuleniu miejscowym z badaniem histopatologicznym
600,00 zł
Wycięcie zmiany naskórnej małej w znieczuleniu miejscowym
300,00 zł
Wycięcie zmiany powyżej 4 cm. w znieczuleniu miejscowym z badaniem histopatologicznym
800,00 zł
Cystoskopia w znieczuleniu miejscowym
600,00 zł
Cystoskopia w znieczuleniu obwodowym
1000,00 zł
Korekcja blizn w znieczuleniu miejscowym do 4 cm
700,00 zł
Korekcja blizn w znieczuleniu miejscowym powyżej 4 cm
1200,00 zł
Korekcja blizn w znieczuleniu ogólnym
3500,00 zł
Usunięcie naczyniaka laserem barwnikowym V-Beam - zmiana bardzo duża 300-500 impulsów
1800,00 zł
Usunięcie naczyniaka laserem barwnikowym V-Beam - zmiana duża 200-300 impulsów
1500,00 zł
Usunięcie naczyniaka laserem barwnikowym V-Beam - zmiana mała 1-50 impulsów
700,00 zł
Usunięcie naczyniaka laserem barwnikowym V-Beam - zmiana średnia 50-200 impulsów
1200,00 zł
3500,00 zł
5000,00 zł
Wnętrostwo dwustronne w znieczuleniu ogólnym
4500,00 zł
Wnętrostwo jednostronne w znieczuleniu ogólnym
3000,00 zł
Wnętrostwo w znieczuleniu ogólnym z laparoskopią (jadro niebadalne)
6000,00 zł
6500,00 zł
3000,00 zł
4500,00 zł
2500,00 zł
3500,00 zł
3500,00 zł
5000,00 zł
3000,00 zł
3500,00 zł
3500,00 zł
6000,00 zł
3500,00 zł
6000,00 zł
6000,00 zł
3000,00 zł
3500,00 zł
3500,00 zł
3000,00 zł
3000,00 zł
3500,00 zł
3000,00 zł
3800,00 zł
3500,00 zł
3500,00 zł
3500,00 zł
4000,00 zł
100,00 zł
Usunięcie przepukliny u dziecka dwustronnej w znieczuleniu ogólnym
4500,00 zł
Usunięcie przepukliny u dziecka jednostronnej w znieczuleniu ogólnym
3500,00 zł
Usługa
Cena
200,00 zł
Konsultacja chirurga endokrynologicznego z USG
280,00 zł
USG tarczycy
160,00 zł
USG węzłów chłonnych
160,00 zł
350,00 zł
Wycięcie tarczycy w przypadkach niepowikłanych w znieczuleniu ogólnym
5000,00 zł
Wycięcie tarczycy w przypadkach powikłanych w znieczuleniu ogólnym
7500,00 zł
4500,00 zł
Pobranie węzła chłonnego szyi
3500,00 zł
Wycięcie głębokiego węzła chłonnego szyi w znieczuleniu miejscowym
2500,00 zł
Wycięcie powierzchniowego węzła chłonnego szyi w znieczuleniu miejscowym
1000,00 zł
Wycięcie węzłów chłonnych szyi w znieczuleniu ogólnym
4500,00 zł
2000,00 zł
5000,00 zł
350,00 zł
Usługa
Cena
200,00 zł
Usługa
Cena
400,00 zł
250,00 zł
Wertebroplastyka – 1 krąg bez kosztu implantu
10 000,00 zł
Wertebroplastyka – 2 kręgi bez kosztu implantu
12 000,00 zł
Wertebroplastyka – 3 – 4 kręgi bez kosztu implantu
13 000,00 zł
5000,00 zł
Endoskopowe odbarczenie stenozy kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym - 1 poziom
23 000,00 zł
Odbarczenie stenozy kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym bez implantu - 1 poziom
8000,00 zł
Odbarczenie stenozy kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym z implantem – 1 poziom bez kosztu implantu
9000,00 zł
Odbarczenie stenozy kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym z implantem – kolejny poziom bez kosztu implantu
1000,00 zł
Odbarczenie stenozy kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym bez implantu - kolejny poziom
1000,00 zł
Endoskopowe usunięcie dysku w odcinku lędźwiowym - 1 poziom
20 000,00 zł
Usunięcie dysku w odcinku lędźwiowym bez implantu - 1 poziom
6000,00 zł
Usunięcie dysku w odcinku lędźwiowym bez implantu – kolejny poziom
1000,00 zł
Usunięcie dysku z implantem - 1 poziom bez kosztu implantu
7000,00 zł
Usunięcie dysku z implantem – kolejny poziom bez kosztu implantu
1000,00 zł
7000,00 zł
9000,00 zł
10 000,00 zł
Usługa
Cena
230,00 zł
400,00 zł
750,00 zł
Konsultacja chirurga naczyniowego z USG
300,00 zł
USG DOPPLER tętnic kończyny dolnej - 1 kończyna
180,00 zł
USG DOPPLER tętnic kończyn dolnych - 2 kończyny
250,00 zł
USG DOPPLER tętnic nerkowych
180,00 zł
USG DOPPLER tętnic szyjnych
180,00 zł
USG DOPPLER tętnic wewnątrzczaszkowych
180,00 zł
USG DOPPLER żył kończyny dolnej - 1 kończyna
180,00 zł
USG DOPPLER żył kończyn dolnych - 2 kończyny
250,00 zł
0,00 zł
2000,00 zł
Usuwanie żylaków laserem EVLT - 1 noga
3200,00 zł
Usuwanie żylaków laserem EVLT - 2 nogi
5800,00 zł
Usuwanie żylaków falami radiowymi – 1 noga
3800,00 zł
Usuwanie żylaków falami radiowymi – 2 nogi
6000,00 zł
3000,00 zł
Usuwanie żylaków klejem VenaSeal – 1 noga
6500,00 zł
Usuwanie żylaków klejem VenaSeal – 2 nogi
8500,00 zł
Usługa
Cena
Konsultacja chirurgiczna
180,00 zł
Konsultacja chirurgiczna z blokadą dostawową z lekiem Depo-Medrol
280,00 zł
Konsultacja chirurgiczna z blokadą dostawową - dwa stawy z lekiem Depo-Medrol
350,00 zł
260,00 zł
130,00 zł
350,00 zł
350,00 zł
450,00 zł
700,00 zł
Korekta po zabiegu metodą Arkady - 1 paznokieć
180,00 zł
Leczenie wrastającego paznokcia metodą Arkady - 1 paznokieć
450,00 zł
Leczenie wrastającego paznokcia metodą Arkady - Kolejny paznokieć
320,00 zł
Płyn ochronny do skóry stóp i paznokci Arkadas 8 Oil - 30ml
100,00 zł
Serum kolagenowe do paznokci Arkadas Serum TC16 - 11ml
80,00 zł
350,00 zł
350,00 zł
350,00 zł
380,00 zł
180,00 zł
1200,00 zł
350,00 zł
400,00 zł
Wycięcie zmiany do 4 cm. w znieczuleniu miejscowym z badaniem histopatologicznym
600,00 zł
Wycięcie zmiany naskórnej małej w znieczuleniu miejscowym
300,00 zł
Wycięcie zmiany powyżej 4 cm. w znieczuleniu miejscowym z badaniem histopatologicznym
800,00 zł
350,00 zł
380,00 zł
Laserowe usuwanie żylaków odbytu (hemoroidów) 1 zabieg
800,00 zł
Laserowe usuwanie żylaków odbytu (hemoroidów) 3 zabiegi
2000,00 zł
700,00 zł
Kontrolna po operacji lub zabiegu
0,00 zł
Usunięcie szwów
100,00 zł
3500,00 zł
Usunięcie przepukliny pachwinowej, pępkowej, brzusznej w znieczuleniu miejscowym metodą lichtensteina
3000,00 zł
Usunięcie przepukliny pachwinowej, pępkowej, brzusznej w znieczuleniu ogólnym metodą lichtensteina
4000,00 zł
6000,00 zł
6000,00 zł
2000,00 zł
5000,00 zł
3000,00 zł
2500,00 zł
5500,00 zł
2000,00 zł
2000,00 zł
6500,00 zł
5000,00 zł
3500,00 zł
1200,00 zł
100,00 zł
Kanister 300 ml do leczenia podciśnieniowego VAC
200,00 zł
Konsultacja chirurgiczna z założeniem bardzo dużego opatrunku podciśnieniowego VAC
750,00 zł
Konsultacja chirurgiczna z założeniem dużego opatrunku podciśnieniowego VAC
620,00 zł
Konsultacja chirurgiczna z założeniem małego opatrunku podciśnieniowego VAC
550,00 zł
Konsultacja chirurgiczna z założeniem średniego opatrunku podciśnieniowego VAC
580,00 zł
Usługa
Cena
200,00 zł
280,00 zł
Usługa
Cena
200,00 zł
Usługa
Cena
220,00 zł
300,00 zł
Usługa
Cena
100,00 zł
100,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
120,00 zł
Usługa
Cena
Konsultacja dermatologiczna
220,00 zł
Konsultacja dermatologiczna wieloproblemowa
260,00 zł
Konsultacja dermatologiczna z dermatoskopią całego ciała
250,00 zł
Konsultacja dermatologiczna z pobraniem wycinka skóry i badaniem DIF
380,00 zł
Konsultacja dermatologiczna z trichoskopią
320,00 zł
Konsultacja z badaniem videodermatoskopem Fotofinder - dermatoskopia całego ciała
580,00 zł
Konsultacja z badaniem videodermatoskopem Fotofinder - do 10 znamion
420,00 zł
Konsultacja z badaniem videodermatoskopem Fotofinder - do 5 znamion
320,00 zł
Mrożenie brodawek - krioterapia powyżej 6 zmian
320,00 zł
Mrożenie brodawek - krioterapia - od 1 do 3 zmian
250,00 zł
Mrożenie brodawek - krioterapia - od 3 do 6 zmian
280,00 zł
Elektrokoagulacja zmian skórnych powyżej 6 zmian
340,00 zł
Elektrokoagulacja zmian skórnych powyżej - od 4 do 6 zmian
280,00 zł
Elektrokoagulacja zmian skórnych - od 1 do 3 zmian
220,00 zł
Łyżeczkowanie brodawek wirusowych - od 1 do 3 zmian
350,00 zł
Łyżeczkowanie brodawek wirusowych - powyżej 3 zmian
450,00 zł
Wycięcie zmiany do 4 cm. w znieczuleniu miejscowym z badaniem histopatologicznym
600,00 zł
Wycięcie zmiany naskórnej małej w znieczuleniu miejscowym
300,00 zł
Wycięcie zmiany powyżej 4 cm. w znieczuleniu miejscowym z badaniem histopatologicznym
800,00 zł
Konsultacja dermatologiczna z dermatoskopią całego ciała
250,00 zł
Konsultacja z badaniem videodermatoskopem Fotofinder - dermatoskopia całego ciała
580,00 zł
Konsultacja z badaniem videodermatoskopem Fotofinder - do 10 znamion
420,00 zł
Konsultacja z badaniem videodermatoskopem Fotofinder - do 5 znamion
320,00 zł
Posiew telnowy i beztlenowy materiału ze skóry, tkanki podskórnej - zmiany głębokie złamania, oparzenia, zmiany ropne, rany kąsane, stopa cukrzycowa
70,00 zł
Posiew tlenowy materiału ze skóry, tkanki podskórnej - zmiany powierzchowne
70,00 zł
70,00 zł
80,00 zł
70,00 zł
70,00 zł
70,00 zł
70,00 zł
320,00 zł
320,00 zł
420,00 zł
580,00 zł
Usługa
Cena
Konsultacja dermatologa dziecięcego
220,00 zł
Konsultacja dermatologa dziecięcego z dermatoskopią całego ciała
250,00 zł
Konsultacja dermatologiczna z pobraniem wycinka skóry i badaniem DIF
380,00 zł
Konsultacja dermatologiczna z trichoskopią
320,00 zł
Konsultacja z badaniem videodermatoskopem Fotofinder - dermatoskopia całego ciała
580,00 zł
Konsultacja z badaniem videodermatoskopem Fotofinder - do 10 znamion
420,00 zł
Konsultacja z badaniem videodermatoskopem Fotofinder - do 5 znamion
320,00 zł
Mrożenie brodawek - krioterapia powyżej 6 zmian
320,00 zł
Mrożenie brodawek - krioterapia - od 1 do 3 zmian
250,00 zł
Mrożenie brodawek - krioterapia - od 3 do 6 zmian
280,00 zł
70,00 zł
Elektrokoagulacja zmian skórnych powyżej 6 zmian
340,00 zł
Elektrokoagulacja zmian skórnych powyżej - od 4 do 6 zmian
280,00 zł
Elektrokoagulacja zmian skórnych - od 1 do 3 zmian
220,00 zł
Łyżeczkowanie brodawek wirusowych - od 1 do 3 zmian
350,00 zł
Łyżeczkowanie brodawek wirusowych - powyżej 3 zmian
450,00 zł
Badanie histopatologiczne
100,00 zł
Usunięcie kępek żółtych - jedna powieka
1600,00 zł
Wycięcie zmiany do 4 cm. w znieczuleniu miejscowym z badaniem histopatologicznym
600,00 zł
Wycięcie zmiany naskórnej małej w znieczuleniu miejscowym
300,00 zł
Wycięcie zmiany powyżej 4 cm. w znieczuleniu miejscowym z badaniem histopatologicznym
800,00 zł
250,00 zł
320,00 zł
320,00 zł
420,00 zł
580,00 zł
Posiew telnowy i beztlenowy materiału ze skóry, tkanki podskórnej - zmiany głębokie złamania, oparzenia, zmiany ropne, rany kąsane, stopa cukrzycowa
70,00 zł
Posiew tlenowy materiału ze skóry, tkanki podskórnej - zmiany powierzchowne
70,00 zł
70,00 zł
80,00 zł
70,00 zł
70,00 zł
70,00 zł
Laserowe usuwanie brodawek 1 brodawka
400,00 zł
Laserowe usuwanie brodawek 1 brodawka - kolejny zabieg
100,00 zł
Laserowe usuwanie brodawek grupa brodawek
800,00 zł
Laserowe usuwanie brodawek grupa brodawek - kolejny zabieg
200,00 zł
Zabiegi laserem frakcyjnym CO2 – Usuwanie brodawek
350,00 zł
Zabiegi laserem frakcyjnym CO2 – Usuwanie brodawek - kolejny zabieg
50,00 zł
Zabiegi laserem frakcyjnym CO2 – Usuwanie pojedynczej zmiany skórnej
400,00 zł
Zabiegi laserem frakcyjnym CO2 – Usuwanie pojedynczej zmiany skórnej - następna zmiana
150,00 zł
Usługa
Cena
Laserowe usuwanie brodawek 1 brodawka
400,00 zł
Laserowe usuwanie brodawek 1 brodawka - kolejny zabieg
100,00 zł
Laserowe usuwanie brodawek grupa brodawek
800,00 zł
Laserowe usuwanie brodawek grupa brodawek - kolejny zabieg
200,00 zł
Zabiegi laserem frakcyjnym CO2 – Usuwanie brodawek
350,00 zł
Zabiegi laserem frakcyjnym CO2 – Usuwanie brodawek - kolejny zabieg
50,00 zł
Zabiegi laserem frakcyjnym CO2 – Usuwanie pojedynczej zmiany skórnej
400,00 zł
Zabiegi laserem frakcyjnym CO2 – Usuwanie pojedynczej zmiany skórnej - następna zmiana
150,00 zł
Zabiegi laserem frakcyjnym CO2 – Redukcja przebarwień - jeden zabieg
600,00 zł
Zabiegi laserem frakcyjnym CO2 – Redukcja przebarwień - pakiet no limit
2000,00 zł
Zabiegi laserem frakcyjnym CO2 – Usuwanie blizny do 3-5 cm - 1 zabieg
400,00 zł
Zabiegi laserem frakcyjnym CO2 – Usuwanie blizny do 3-5 cm - pakiet no limit
2000,00 zł
Zabiegi laserem frakcyjnym CO2 – Usuwanie blizny do 3 cm - 1 zabieg
300,00 zł
Zabiegi laserem frakcyjnym CO2 – Usuwanie blizny do 3 cm - pakiet no limit
1200,00 zł
Zabiegi laserem frakcyjnym CO2 – Usuwanie blizny do 5-10 cm - 1 zabieg
700,00 zł
Zabiegi laserem frakcyjnym CO2 – Usuwanie blizny do 5-10 cm - pakiet no limit
2500,00 zł
Zabiegi laserem frakcyjnym CO2 – Usuwanie blizny powyżej 10 cm - 1 zabieg
1000,00 zł
Zabiegi laserem frakcyjnym CO2 – Usuwanie blizny powyżej 10 cm - pakiet no limit
3500,00 zł
Laserowe usuwanie grzybicy paznokci - 1 dłoń lub stopa, no limit
2000,00 zł
Laserowe usuwanie grzybicy paznokci - 1 dłoń lub stopa - 1 zabieg
600,00 zł
Laserowe usuwanie grzybicy paznokci - 1 paznokieć, 1 zabieg
350,00 zł
Laserowe usuwanie grzybicy paznokci - 1 paznokieć, no limit
900,00 zł
Usługa
Cena
180,00 zł
Usługa
Cena
120,00 zł
120,00 zł
130,00 zł
Usługa
Cena
EEG w czuwaniu po deprywacji snu od 6 r. ż.
350,00 zł
Nagranie badania EEG na nośnik CD
10,00 zł
Opis badania we śnie z innej placówki
100,00 zł
Opis badania w czuwaniu z innej placówki
70,00 zł
Opis EEG CITO
50,00 zł
Opis EEG PILNY
80,00 zł
EEG we śnie
500,00 zł
EEG we śnie nieudane
100,00 zł
EEG w czuwaniu nieudane
100,00 zł
EEG w czuwaniu od 6 r. ż.
300,00 zł
100,00 zł
Usługa
Cena
280,00 zł
350,00 zł
180,00 zł
250,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
400,00 zł
400,00 zł
350,00 zł
700,00 zł
Usługa
Cena
200,00 zł
260,00 zł
350,00 zł
Usługa
Cena
220,00 zł
280,00 zł
350,00 zł
Usługa
Cena
Badanie histopatologiczne
100,00 zł
Gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym Helicobacter Pylori
380,00 zł
Gastroskopia z polipektomią - 1 wycinek
630,00 zł
100,00 zł
Badanie histopatologiczne
100,00 zł
Gastroskopia diagnostyczna w znieczuleniu anestezjologicznym
780,00 zł
Gastroskopia z polipektomią w znieczuleniu anestezjologicznym - 1 wycinek
1030,00 zł
Badanie histopatologiczne
100,00 zł
Kolonoskopia diagnostyczna
650,00 zł
Kolonoskopia z polipektomią - 1 wycinek
950,00 zł
100,00 zł
Badanie histopatologiczne
100,00 zł
Kolonoskopia diagnostyczna w znieczuleniu anestezjologicznym
1150,00 zł
Kolonoskopia z polipektomią w znieczuleniu anestezjologicznym - 1 wycinek
1450,00 zł
Kolonoskopia z polipektomią (1 wycinek) i Gastroskopia w znieczuleniu anestezjologicznym
1850,00 zł
450,00 zł
950,00 zł
1620,00 zł
630,00 zł
600,00 zł
Usługa
Cena
Badanie histopatologiczne
100,00 zł
Gastroskopia dziecięca w znieczuleniu anestezjologicznym
1400,00 zł
Gastroskopia dziecięca z polipektomią w znieczuleniu anestezjologicznym z badaniem hist-pat (1 wycinek)
1600,00 zł
Badanie histopatologiczne
100,00 zł
Kolonoskopia dziecięca diagnostyczna w znieczuleniu anestezjologicznym
1700,00 zł
Kolonoskopia dziecięca z polipektomią w znieczuleniu anestezjologicznym z badaniem hist-pat (1 wycinek)
1900,00 zł
Usługa
Cena
Konsultacja gastrologiczna
250,00 zł
Konsultacja gastrologiczna - dr n. med.
300,00 zł
Konsultacja gastrologiczna z usg
350,00 zł
Konsultacja gastrologiczna z usg - dr n. med.
400,00 zł
500,00 zł
Usługa
Cena
250,00 zł
300,00 zł
Usługa
Cena
180,00 zł
Usługa
Cena
180,00 zł
Ciąża mnoga - dodatkowo w przypadku wizyty z USG
80,00 zł
Konsultacja ginekologiczna z USG ciąży
260,00 zł
USG ciąży
170,00 zł
USG DOPPLER ciąży
180,00 zł
Konsultacja ginekologiczna z USG ginekologicznym
260,00 zł
USG ginekologiczne
160,00 zł
260,00 zł
420,00 zł
Konsultacja specjalisty leczenia niepłodności kolejna
260,00 zł
Konsultacja specjalisty leczenia niepłodności pierwszorazowa
320,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
Ciąża mnoga - dodatkowo w przypadku wizyty z USG
80,00 zł
Konsultacja ginekologiczna z USG genetycznym 3D/4D
450,00 zł
USG genetyczne 3D/4D
350,00 zł
Założenie wkładki Kyleena
1100,00 zł
Założenie wkładki Mirena
1100,00 zł
Założenie własnej wkładki
600,00 zł
500,00 zł
1000,00 zł
1000,00 zł
650,00 zł
350,00 zł
850,00 zł
Kolposkopia
350,00 zł
Kolposkopia z badaniem histopatologicznym
550,00 zł
700,00 zł
400,00 zł
60,00 zł
Chlamydia pneumoniae met. PCR
200,00 zł
Chlamydia trachomatis DNA met. real time PCR
160,00 zł
120,00 zł
Mycoplasma genitalium DNA met. PCR
200,00 zł
Mycoplasma hominis DNA met. PCR
200,00 zł
Panel urogenitalny 6 patogenów met. PCR
400,00 zł
Panel urogenitalny 7 patogenów met. PCR
400,00 zł
Panel urogenitalny: Chlamydia, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma PCR
220,00 zł
Panel urogenitalny: Ch.trachomatis, M.hominis, M.genitalium,U. urealyticum/U. parvum met. PCR
200,00 zł
Panel urogenitalny: HPV HR DNA 14 typów, Ch. trachomatis, M. genitalium,U. urealyticum,U. parvum met. PCR
220,00 zł
70,00 zł
420,00 zł
450,00 zł
500,00 zł
1600,00 zł
1500,00 zł
1500,00 zł
280,00 zł
HPV DNA 18 typów, genotypowanie
250,00 zł
HPV DNA 30 typów, genotypowanie
320,00 zł
HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie
200,00 zł
HPV DNA HR, 14 typów
200,00 zł
Posiew materiału beztlenowo
90,00 zł
Posiew materiału tlenowo
90,00 zł
450,00 zł
950,00 zł
350,00 zł
3000,00 zł
4000,00 zł
4000,00 zł
4000,00 zł
3700,00 zł
1800,00 zł
3000,00 zł
3500,00 zł
1700,00 zł
1700,00 zł
3000,00 zł
4000,00 zł
Wolumetryczne wypełnianie warg sromowych - 1 ml
2000,00 zł
Wolumetryczne wypełnianie warg sromowych - 2 ml
2500,00 zł
4000,00 zł
3500,00 zł
750,00 zł
600,00 zł
6000,00 zł
1600,00 zł
6000,00 zł
5000,00 zł
5000,00 zł
5000,00 zł
5000,00 zł
6500,00 zł
6500,00 zł
6500,00 zł
6500,00 zł
6500,00 zł
7500,00 zł
5500,00 zł
6000,00 zł
6500,00 zł
6500,00 zł
7000,00 zł
350,00 zł
180,00 zł
Wymaz z pochwy (bakteriologia)
80,00 zł
Wymaz z pochwy (bakteriologia + mykologia)
100,00 zł
Wymaz z pochwy beztlenowo
70,00 zł
Wymaz z pochwy, kanału szyjki macicy, cewki moczowej, nasienie i inne tlenowo
80,00 zł
Wymaz z pochwy w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC)
90,00 zł
Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC)
90,00 zł
Wymaz z kanału szyjki macicy - bakteriologia + mykologia
100,00 zł
180,00 zł
500,00 zł
450,00 zł
Usługa
Cena
250,00 zł
350,00 zł
600,00 zł
Usługa
Cena
220,00 zł
280,00 zł
420,00 zł
Usługa
Cena
Konsultacja hepatologiczna
250,00 zł
Konsultacja hepatologiczna - dr n. med.
300,00 zł
Konsultacja hepatologiczna z usg
350,00 zł
Konsultacja hepatologiczna z usg - dr n. med.
400,00 zł
500,00 zł
300,00 zł
Usługa
Cena
220,00 zł
Usługa
Cena
220,00 zł
Usługa
Cena
Kolejna osoba na tej samej wizycie
120,00 zł
Konsultacja internistyczna
150,00 zł
Kwalifikacja do szczepienia - dorośli
80,00 zł
Wizyta internistyczna wyjazdowa do 10 km
300,00 zł
Wizyta internistyczna wyjazdowa >10 km
350,00 zł
100,00 zł
Konsultacja internistyczna
150,00 zł
Konsultacja internistyczna poza godzinami pracy POZ
150,00 zł
Konsultacja internistyczna w języku angielskim
200,00 zł
Usługa
Cena
300,00 zł
200,00 zł
180,00 zł
Ekg w ramach wizyty kardiologicznej
20,00 zł
Konsultacja kardiologiczna
200,00 zł
Konsultacja profesorska kardiologiczna - pierwszorazowa
350,00 zł
Konsultacja kardiologiczna
200,00 zł
Konsultacja profesorska kardiologiczna - kolejna
300,00 zł
Konsultacja kardiologiczna z ECHO
280,00 zł
Konsultacja profesorska kardiologiczna z echo serca
340,00 zł
140,00 zł
ECHO dorośli
180,00 zł
Echo serca przezprzełykowe
600,00 zł
Echo serca - profesorskie
200,00 zł
250,00 zł
180,00 zł
Usługa
Cena
Konsultacja kardiologa dziecięcego z ECHO
330,00 zł
Konsultacja kardiologa dziecięcego z ECHO serca - dr hab.n.med.
420,00 zł
420,00 zł
Usługa
Cena
200,00 zł
250,00 zł
380,00 zł
380,00 zł
250,00 zł
380,00 zł
600,00 zł
600,00 zł
380,00 zł
380,00 zł
380,00 zł
400,00 zł
380,00 zł
400,00 zł
400,00 zł
600,00 zł
380,00 zł
Laserowe leczenie chrapania - 1 zabieg
700,00 zł
Laserowe leczenie chrapania - no limit
1800,00 zł
3500,00 zł
4000,00 zł
4000,00 zł
4000,00 zł
3800,00 zł
5000,00 zł
3500,00 zł
6000,00 zł
5000,00 zł
6000,00 zł
12 000,00 zł
4500,00 zł
1800,00 zł
2000,00 zł
4200,00 zł
3800,00 zł
4800,00 zł
3500,00 zł
5500,00 zł
7000,00 zł
9000,00 zł
6500,00 zł
5500,00 zł
6500,00 zł
4500,00 zł
Usunięcie zmian w okolicy jamy ustnej i gardła w znieczuleniu miejscowym
2000,00 zł
Usunięcie zmian w okolicy jamy ustnej i gardła w znieczuleniu ogólnym
3500,00 zł
7000,00 zł
120,00 zł
Usługa
Cena
200,00 zł
250,00 zł
380,00 zł
380,00 zł
250,00 zł
380,00 zł
600,00 zł
600,00 zł
380,00 zł
380,00 zł
380,00 zł
400,00 zł
380,00 zł
400,00 zł
600,00 zł
380,00 zł
120,00 zł
3500,00 zł
4000,00 zł
4000,00 zł
4500,00 zł
1800,00 zł
2000,00 zł
4000,00 zł
3500,00 zł
4200,00 zł
3800,00 zł
4800,00 zł
7000,00 zł
9000,00 zł
5500,00 zł
3800,00 zł
6500,00 zł
5000,00 zł
6500,00 zł
5500,00 zł
3500,00 zł
6000,00 zł
5000,00 zł
6000,00 zł
12 000,00 zł
Usunięcie zmian w okolicy jamy ustnej i gardła w znieczuleniu miejscowym
2000,00 zł
Usunięcie zmian w okolicy jamy ustnej i gardła w znieczuleniu ogólnym
3500,00 zł
Usługa
Cena
Usługa
Cena
Konsultacja specjalisty leczenia niepłodności kolejna
260,00 zł
Konsultacja specjalisty leczenia niepłodności pierwszorazowa
320,00 zł
320,00 zł
350,00 zł
Usługa
Cena
200,00 zł
Usługa
Cena
Kolejna osoba na tej samej wizycie
120,00 zł
Konsultacja internistyczna
150,00 zł
Kwalifikacja do szczepienia - dorośli
80,00 zł
Wizyta internistyczna wyjazdowa do 10 km
300,00 zł
Wizyta internistyczna wyjazdowa >10 km
350,00 zł
100,00 zł
150,00 zł
Usługa
Cena
170,00 zł
90,00 zł
120,00 zł
120,00 zł
120,00 zł
120,00 zł
150,00 zł
Usługa
Cena
200,00 zł
250,00 zł
Usługa
Cena
150,00 zł
120,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
Usługa
Cena
180,00 zł
250,00 zł
Usługa
Cena
220,00 zł
280,00 zł
Usługa
Cena
300,00 zł
350,00 zł
400,00 zł
Usługa
Cena
250,00 zł
380,00 zł
Usługa
Cena
200,00 zł
Konsultacja neurologiczna profesorska kolejna
250,00 zł
Konsultacja neurologiczna profesorska pierwszorazowa
300,00 zł
120,00 zł
260,00 zł
Usługa
Cena
300,00 zł
300,00 zł
Usługa
Cena
150,00 zł
100,00 zł
130,00 zł
150,00 zł
Usługa
Cena
Konsultacja okulistyczna*
200,00 zł
Konsultacja okulistyczna* kontrolna
120,00 zł
Konsultacja okulistyczna z Angio-OCT - dwoje oczu
380,00 zł
Konsultacja okulistyczna z OCT i Angio-OCT - dwoje oczu
550,00 zł
Konsultacja okulistyczna z OCT i polem widzenia
450,00 zł
Konsultacja okulistyczna z OCT - dwoje oczu
360,00 zł
Konsultacja okulistyczna z OCT - jedno oko
300,00 zł
Konsultacja okulistyczna* z USG gałki ocznej w prezentacji A i B
280,00 zł
100,00 zł
Badanie OCT - dwoje oczu
220,00 zł
Badanie OCT - jedno oko
140,00 zł
100,00 zł
60,00 zł
280,00 zł
200,00 zł
180,00 zł
70,00 zł
70,00 zł
750,00 zł
2500,00 zł
300,00 zł
450,00 zł
700,00 zł
280,00 zł
400,00 zł
650,00 zł
700,00 zł
1600,00 zł
Zszycie dużej rany skóry powieki, oczodołu, łuku brwiowego
450,00 zł
Zszycie małej rany skóry powieki, oczodołu, łuku brwiowego
350,00 zł
Konsultacja okulistyczna w ramach medycyny pracy
140,00 zł
Konsultacja okulistyczna w ramach medycyny pracy z doborem okularów
180,00 zł
Komputerowe badanie pola widzenia - dwoje oczu
80,00 zł
Komputerowe badanie pola widzenia - jedno oko
50,00 zł
200,00 zł
60,00 zł
80,00 zł
200,00 zł
Usługa
Cena
Konsultacja okulistyczna* kontrolna
120,00 zł
Konsultacja okulisty dziecięcego do 10 r.ż.**
220,00 zł
Konsultacja okulisty dziecięcego - leczenie niedowidzenia i zeza
250,00 zł
300,00 zł
Sondowanie kanalika łzowego między od 5 do 8 miesiąca
400,00 zł
Sondowanie kanalika łzowego poniżej 5 miesiąca
350,00 zł
Sondowanie kanalika łzowego powyżej 8 miesiąca
450,00 zł
Badanie OCT - dwoje oczu
220,00 zł
Badanie OCT - jedno oko
140,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
60,00 zł
Komputerowe badanie pola widzenia - dwoje oczu
80,00 zł
Komputerowe badanie pola widzenia - jedno oko
50,00 zł
280,00 zł
220,00 zł
180,00 zł
70,00 zł
70,00 zł
700,00 zł
280,00 zł
400,00 zł
650,00 zł
700,00 zł
Zszycie dużej rany skóry powieki, oczodołu, łuku brwiowego
450,00 zł
Zszycie małej rany skóry powieki, oczodołu, łuku brwiowego
350,00 zł
220,00 zł
Usługa
Cena
200,00 zł
260,00 zł
Usługa
Cena
Konsultacja ortopedyczna
200,00 zł
Konsultacja ortopedyczna kręgosłupowa
260,00 zł
Konsultacja ortopedyczna wieloproblemowa
240,00 zł
Konsultacja ortopedyczna z USG
250,00 zł
400,00 zł
250,00 zł
160,00 zł
180,00 zł
160,00 zł
160,00 zł
180,00 zł
160,00 zł
180,00 zł
160,00 zł
160,00 zł
160,00 zł
Blokada dostawowa lub okołostawowa z lekiem Depo-Medrol
240,00 zł
Blokada dostawowa lub okołostawowa z lekiem Diprophos
240,00 zł
Blokada dostawowa lub okołostawowa - oba stawy z lekiem Depo-Medrol
300,00 zł
Blokady dostawowe lub okołostawowe - oba stawy z lekiem Diprophos
300,00 zł
Konsultacja ortopedyczna z blokadą dostawową i lekiem Diprophos
280,00 zł
Konsultacja ortopedyczna z blokadą dostawową z lekiem Depo-Medrol
280,00 zł
Konsultacja ortopedyczna z blokadą dostawową - dwa stawy z lekiem Depo-Medrol
350,00 zł
Konsultacja ortopedyczna z blokadą dostawową - dwa stawy z lekiem Diprophos
350,00 zł
700,00 zł
Konsultacja ortopedyczna z punkcją
250,00 zł
Punkcja stawu
180,00 zł
350,00 zł
380,00 zł
6000,00 zł
Artroskopowa dekompresja przestrzeni podbarkowej
7000,00 zł
Artroskopowa naprawa rotatorów stożka, bez kosztu implantu
8000,00 zł
Artroskopowa plastyka niestabilności stawu ramiennego, bez kosztu implantu
6000,00 zł
Artroskopowe usunięcie zwapnień stożka rotatorów
7000,00 zł
Rekonstrukcja artroskopowa uszkodzenia stawu obojczykowo-barkowego mini open
6000,00 zł
5500,00 zł
12 000,00 zł
25 000,00 zł
24 000,00 zł
Wertebroplastyka – 1 krąg bez kosztu implantu
10 000,00 zł
Wertebroplastyka – 2 kręgi bez kosztu implantu
12 000,00 zł
Wertebroplastyka – 3 – 4 kręgi bez kosztu implantu
13 000,00 zł
2500,00 zł
Zespół cieśni nadgarstka
3000,00 zł
Zespół cieśni nadgarstka w znieczuleniu anestezjologicznym
4500,00 zł
5500,00 zł
5500,00 zł
5000,00 zł
5000,00 zł
5000,00 zł
5500,00 zł
3500,00 zł
5000,00 zł
Endoskopowe odbarczenie stenozy kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym - 1 poziom
23 000,00 zł
Odbarczenie stenozy kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym bez implantu - 1 poziom
8000,00 zł
Odbarczenie stenozy kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym z implantem – 1 poziom bez kosztu implantu
9000,00 zł
Odbarczenie stenozy kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym z implantem – kolejny poziom bez kosztu implantu
1000,00 zł
Odbarczenie stenozy kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym bez implantu - kolejny poziom
1000,00 zł
Endoskopowe usunięcie dysku w odcinku lędźwiowym - 1 poziom
20 000,00 zł
Usunięcie dysku w odcinku lędźwiowym bez implantu - 1 poziom
6000,00 zł
Usunięcie dysku w odcinku lędźwiowym bez implantu – kolejny poziom
1000,00 zł
Usunięcie dysku z implantem - 1 poziom bez kosztu implantu
7000,00 zł
Usunięcie dysku z implantem – kolejny poziom bez kosztu implantu
1000,00 zł
Leczenie złamania kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym bez kosztu implantu
7000,00 zł
Operacja przepukliny krążka międzykręgowego, bez kosztu implantu
18 000,00 zł
9000,00 zł
Orteza kolana
170,00 zł
Orteza stawu kolanowego
280,00 zł
Orteza stawu skokowego
120,00 zł
Orteza nadgarstka 1 sztuka
80,00 zł
Orteza palca ręki
70,00 zł
Usunięcie gangliona w znieczuleniu miejscowym
2200,00 zł
Usunięcie gangliona w znieczuleniu ogólnym
3500,00 zł
2500,00 zł
10 000,00 zł
26 000,00 zł
4000,00 zł
4500,00 zł
5500,00 zł
160,00 zł
160,00 zł
18 000,00 zł
10 000,00 zł
Usługa
Cena
Konsultacja ortopedyczna z punkcją
250,00 zł
Konsultacja ortopedy dziecięcego
200,00 zł
Konsultacja ortopedy dziecięcego kręgosłupowa
250,00 zł
250,00 zł
160,00 zł
180,00 zł
160,00 zł
180,00 zł
160,00 zł
180,00 zł
160,00 zł
160,00 zł
350,00 zł
Wertebroplastyka – 1 krąg bez kosztu implantu
10 000,00 zł
Wertebroplastyka – 2 kręgi bez kosztu implantu
12 000,00 zł
Wertebroplastyka – 3 – 4 kręgi bez kosztu implantu
13 000,00 zł
160,00 zł
160,00 zł
Usługa
Cena
150,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
Usługa
Cena
Kolejna osoba na tej samej wizycie
120,00 zł
Konsultacja pediatryczna
150,00 zł
Konsultacja pediatryczna poza godzinami pracy POZ
150,00 zł
Konsultacja pediatryczna w języku angielskim
200,00 zł
Wizyta pediatryczna wyjazdowa >10 km
350,00 zł
Wizyta pediatryczna wyjazdowa do 10 km
300,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
Usługa
Cena
50,00 zł
40,00 zł
60,00 zł
90,00 zł
Gastrolizer - Test na tolerancję fruktozy
150,00 zł
Gastrolizer - Test na tolerancję ksylitolu
150,00 zł
Gastrolizer - Test na tolerancję laktozy
150,00 zł
Gastrolizer - Test na tolerancję laktulozy
150,00 zł
Gastrolizer - Test na tolerancję sorbitolu
150,00 zł
260,00 zł
150,00 zł
200,00 zł
150,00 zł
EKG dorośli
50,00 zł
EKG dziecięce
50,00 zł
Ekg dziecięce w ramach wizyty kardiologicznej
50,00 zł
Ekg w ramach wizyty kardiologicznej
20,00 zł
50,00 zł
20,00 zł
50,00 zł
20,00 zł
150,00 zł
120,00 zł
150,00 zł
50,00 zł
200,00 zł
<