Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Allmedica Sp. z o.o. jest realizatorem projektu grantowego w projekcie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3 – Wsparcie grantowe placówek POZ” na podstawie zawartej umowy o powierzeniu grantu nr 52/PS.V/2022 z dnia 29.08.2022 r.

Tytuł realizowanego grantu: „Wsparcie grantowe Allmedica Sp. z o.o. w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.”

Cel realizowanego grantu: ochrona zdrowia, zachowanie życia i poprawa bezpieczeństwa personelu medycznego, pracowników i pacjentów placówek POZ z siedzibą:

  • Allmedica 34-400 Nowy Targ, ul. Kolejowa 31
  • Allmedica 34-400 Nowy Targ, al. Tysiąclecia 111
  • Allmedica 34-500 Zakopane, ul. Chyców Potok 26
  • Allmedica 34-730 Mszana Dolna ul. Orkana 10
  • Allmedica 34-100 Wadowice ul. Konstytucji 3-maja 4

w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez zakup środków ochrony indywidualnej, zakup środków do dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń oraz urządzenia dezynfekującego oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia.

Kwota otrzymanego dofinansowania: 67 124,00 zł.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19