Informacja dotycząca projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ALLMEDICA Sp. z o.o. realizuje projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich pt. „Digitalizacja procesu potwierdzania przybycia przez pacjenta na wizytę oraz uiszczania płatności za wizytę poprzez stworzenie systemu potwierdzenia przybycia na wizytę za pomocą aplikacji mobilnej oraz systemu płatności za wizyty lekarskie za pomocą aplikacji mobilnej lub w kioskach.” w ramach Osi Priorytetowej 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego numer POIR.06.02.00-14-0121/21.

Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej polegającej na stworzeniu oprogramowania umożliwiającego pominięcie kontaktu osobistego Pacjenta z pracownikami rejestracji oraz innymi pacjentami oczekującymi w kolejce do rejestracji w formie dedykowanej aplikacji mobilnej. Implementacja tego systemu oraz integracja z istniejącą infrastrukturą IT u Wnioskodawcy jest odpowiedzią na implikacje wynikające z pandemii koronawirusa SarS-CoV2, które wywołały u pacjentów obawy przed przychodzeniem do przychodni z uwagi właśnie na zagrożenie epidemiologiczne. Wobec tego cele projektu odpowiadają w otoczeniu biznesowym związanych z konsekwencjami pandemii ALLMEDICA dwóm trendom - odbywania części konsultacji zdalnie a po drugie wzrostu automatyzacji i digitalizacji procesów w ramach obsługi pacjentów w placówce, w tym w procesie płatności za usługę, w celu ograniczenia kontaktu z innymi osobami oraz skrócenia do minimum czasu przebywania na terenie placówki medycznej.

Planowanym efektem projektu jest stworzenie oprogramowania umożliwiającego pominięcie kontaktu osobistego pacjenta z pracownikami rejestracji oraz innymi pacjentami oczekującymi w kolejce do rejestracji. Wdrożenie projektu w sposób istotny wzmocni odporność Beneficjenta na sutki pandemii COVID-19 oraz inne kryzysy epidemiologiczne, ponieważ zmniejsza ryzyko transmisji wirusa na pacjentów odwiedzających przychodnie, a w konsekwencji w sposób istotny uodparnia firmę na skutki kryzysów epidemiologicznych.

Okres trwania projektu od 03.01.2023 do 30.12.2023 roku.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 299 400.00 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi: 254 490.00 zł.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19