Pedagogika

Specjaliści

Cennik

Usługa
Cena
Terapia pedagogiczna
170,00 zł
Terapia dzieci ze spektrum autyzmu
170,00 zł
Terapia dzieci z upośledzeniem umysłowym
170,00 zł
Socjoterapia
170,00 zł