Densytometria

Specjaliści

Cennik

Usługa
Cena
Densytometria części L1-L4 kręgosłupa
110,00 zł
Densytometria kości udowej
110,00 zł
Densytometria kręgosłupa i kości udowej
170,00 zł
Densytometria obu kości udowych
170,00 zł
Densytometria przedramienia
130,00 zł