USG

Specjaliści

Cennik

Usługa
Cena
USG DOPPLER tętnic kończyny
USG DOPPLER tętnic kończyny dolnej - 1 kończyna
160,00 zł
USG DOPPLER tętnic kończyn dolnych - 2 kończyny
320,00 zł
USG DOPPLER tętnic nerkowych
200,00 zł
USG DOPPLER tętnic szyjnych
260,00 zł
USG DOPPLER żył kończyny
USG DOPPLER żył kończyny dolnej - 1 kończyna
160,00 zł
USG DOPPLER żył kończyn dolnych - 2 kończyny
320,00 zł
USG jamy brzusznej
200,00 zł
USG piersi
220,00 zł
USG nerek
200,00 zł
USG płuc
180,00 zł
USG węzłów chłonnych
180,00 zł
USG tarczycy
180,00 zł
USG gruczołu krokowego
180,00 zł
USG nadnerczy
200,00 zł
USG jądra
200,00 zł
USG jamy brzusznej i miednicy małej
200,00 zł
USG pęcherza moczowego
200,00 zł
USG układu moczowego
200,00 zł
USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej
200,00 zł
USG narządów rodnych przez powłoki brzuszne
180,00 zł
USG jądra i najądrza
200,00 zł
USG mięśni
180,00 zł
USG moczowodów
200,00 zł
USG ślinianek
180,00 zł
USG prostaty przez powłoki brzuszne
180,00 zł
USG transrektalne prostaty
180,00 zł
USG spojenia łonowego
180,00 zł
USG DOPPLER tętnic kręgowych
260,00 zł
USG tkanek miękkich
180,00 zł
USG nadgarstka
200,00 zł
USG stawu kolanowego
200,00 zł
USG stawu skokowego
200,00 zł
USG stawu barkowego
200,00 zł
USG nerwów strzałkowych
200,00 zł
USG nerwów piszczelowych
200,00 zł
USG DOPPLER tętnic dogłowowych (szyjnych, kręgowych)
260,00 zł
USG DOPPLER aorty i tętnic trzewnych
320,00 zł